korkeakoulu - Google-haku - Google Chrome_2013-10-07_12-06-47

Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 163 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2012–2013. Heistä 15 500 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Kela selvittää opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on edeltävän lukuvuoden aikana suorittanut keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyyntökirjeen. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle.

Opintotukilautakunta harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä liian vähäisille opintosuorituksille ei hyväksytä, opiskelijan opintotuki lakkautetaan 1.1.2014 lukien. Jos opintosuorituksia on erityisen vähän, eli alle 1,0 opintopistettä tukikuukautta kohti, ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, voidaan opintotukea myös periä takaisin.

– Opinnoissa edistymisen seurantaa on viime vuosien aikana tehostettu niin, että kaikkien opintotukea saaneiden korkeakouluopiskelijoiden edistyminen tarkistetaan aiempaa yhdenmukaisemmin perustein, toteaa pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.

Vähimmäissuoritusrajan korottamisen, kohderyhmän laajentamisen ja menettelyjen yhdenmukaistamisen tavoitteena on ollut, että korkeakouluopinnot suoritettaisiin nopeammin ja että opintotukea käytettäisiin suunnitelmallisemmin.

Vuosi sitten selvityspyyntökirjeen saajia oli 19 000, eli kirjeen saajien määrä pieneni 3 500:lla.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Opinnoissa edistyminen
Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki 
Kysy lisää korkeakoulusi opintotukilautakunnalta:
www.kela.fi/opintotukilautakunnat

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.