large_1381131871613

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n uudeksi edunvalvontajohtajaksi on valittu oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki. Järjestön hallitus päätti valinnasta tänään maanantaina.

Metsämäki on tällä hetkellä työvapaalla SAK:n elinkeinoasioiden päällikön toimesta työministerin valtiosihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä. Uudessa tehtävässään SAK:ssa hän aloittaa erikseen sovittavana ajankohtana ensi vuoden alkupuolella.

Metsämäki on aiemmin työskennellyt SAK:ssa eri tehtävissä alkaen 1980-luvun lopulta, useamman vuoden myös esimiestehtävissä. Metsämäki on toiminut pitkään lakimiehenä ja elinkeinopolitiikasta vastaavana, jolloin hänen vastuulleen ovat kuuluneet muun muassa elinkeino-, sosiaali- ja eläkepolitiikka. Toimiessaan Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean jäsenenä hän on paneutunut myös EU-asioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä Metsämäki on työskennellyt muun muassa ylitarkastajana, ministerin erityisavustajana sekä sivutoimisena selvityshenkilönä.

Edunvalvontajohtajan paikka tuli SAK:ssa auki Nikolas Elomaan siirryttyä Työeläkevakuuttajat Telan johtajaksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.