Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä (KY-säätiö) vastaan nostaman kanteen käsittely on edennyt Helsingin käräjäoikeudessa suulliseen valmisteluvaiheeseen. Ensimmäinen valmisteluistunto asiassa järjestetään maanantaina 7.10.2013. Valmisteluistuntojen tarkoituksena on toimia nimensä mukaisesti valmistelevina istuntoina myöhemmin järjestettävälle varsinaiselle pääkäsittelylle. Valmisteluvaiheessa riidan osapuolet käyvät läpi riidan keskeisen sisällön, riidattomat sekä riidanalaiset asiat ja nimeävät käräjäoikeudelle sekä kirjalliset todisteet että henkilötodistajat. Valmistelun aikana sovitaan myös pääkäsittelyn ajankohdasta.

Käräjäoikeuden käsittelyssä oleva asia liittyy Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuonna 2008 tekemiin lahjoituksiin, jossa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lahjoitti osan omaisuudestaan KY-säätiölle ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle varmistaakseen Aalto-yliopiston kauppatieteilijöiden 100-vuotisten perinteiden ja toiminnan jatkumisen osana Aalto-yhteisöä. KY-säätiön näkemyksen mukaan riidanalaiset lahjoitukset ovat laillisia ja päteviä sekä hyvän tavan mukaisia eikä lahjoitukseen tai lahjoituspäätöksen valmisteluun liity mitään sellaisia seikkoja, jotka aiheuttaisivat lahjoituksen pätemättömyyden. KY-säätiö on luottavainen, että myös käräjäoikeus päätyy aikanaan tuomiossaan samaan lopputulokseen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on todennut joulukuussa 2009 kauppatieteilijöiden omaisuuslahjoituksen lailliseksi sekä hylännyt kesäkuussa 2012 KHO:n alkuperäiseen päätökseen liittyvät purkuhakemukset. Kauppatieteilijöiden KY-säätiölle lahjoittamaan omaisuuteen liittyen on lisäksi käyty lukuisia erilaisia oikeus- kantelu- ja selvitysprosesseja, jotka ovat kaikki päättyneet kauppatieteilijöiden eduksi.

KY-säätiö jatkaa oikeusprosesseista huolimatta normaalia toimintaansa sekä tarkoituksensa toteuttamista. KY-säätiön tarkoituksena on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä. KY-säätiö jakaa vuosittain noin 750 000 euroa erilaisina avustuksina ja apurahoina säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa toteuttaville yksilöille ja yhteisöille.

Lisätietoja KY-säätiölle lahjoitettuun omaisuuteen sekä jo päättyneisiin prosesseihin ja oikeuskäsittelyihin liittyen on löydettävissä osoitteesta www.kyweb.fi/omaisuuskiista. Lisää tietoa KY-säätiön toiminnasta ja säätiön jakamista apurahoista löytyy taasen osoitteesta www.ky-saatio.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.