Valtiovarainministeri ja Maailmanpankin hallintoneuvoston jäsen Jutta Urpilainen osallistuu Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksiin Washingtonissa 10.–12. lokakuuta. Myös kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu kokouksiin 9.–11. lokakuuta.

Maailmanpankin puolella pääaiheena on ensimmäisen koko Maailmanpankkiryhmää koskevan strategian hyväksyminen. Strategiassa on kaksi päätavoitetta: äärimmäisen köyhyyden vähentäminen alle 3 prosenttiin maailman väestöstä vuoteen 2030 mennessä, ja eriarvoisuuden vähentäminen painottamalla erityisesti kunkin maan köyhimmän 40 prosentin hyvinvoinnin kasvua. Läpileikkaavana tavoitteena on kestävä kehitys.

Ministeri Urpilainen edustaa tänä vuonna Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisessä kehityskomiteassa. Vaalipiiri tukee Maailmanpankkiryhmän uuden strategian päätavoitteita, jotka sopivat hyvin yhteen Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisten prioriteettien kanssa. Strategian toimeenpanossa Suomi painottaa erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden huomioimista pankkiryhmänkaikessa toiminnassa.

Kehityskomitean varsinaisen kokouksen ohella ministeri Urpilainen osallistuu IMF:n kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokouksiin sekä Maailmanpankin ja IMF:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirikokouksiin. Maailmanpankin puitteissa hän osallistuu muun muassa korkean tason keskusteluun nuorisotyöllisyydestä sekä kestävän kehityksen ministeridialogiin. Lisäksi hän tapaa IMF:n ja Maailmanpankin johtoa sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kansainvälistä asioista vastaavan varaministeri Lael Brainardin.

Ministeri Hautala osallistuu kokouksessa Suomen ja Maailmanpankki-instituutin järjestämään keskusteluun kehitysyhteistyön avoimuudesta ja keskusteluun teknologian ja innovaatioiden roolista äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä. Suomi järjestää vuosikokouksen yhteydessä myös kestävän kehityksen rahoituskomitean yhteispuheenjohtajien tiedotustilaisuudet kehitysrahoituslaitosten henkilökunnalle ja sidosryhmien edustajille. Lisäksi ministeri Hautala tapaa Maailmanpankin johtoa.

Suomen monenkeskisestä kehitysavusta noin 122 miljoonaa euroa kanavoitiin vuonna 2012 Maailmanpankkiryhmän kautta. Suomen tuesta noin puolet menee ohjelmien ja hankkeiden rahoittamiseen köyhimmissä maissa ja hauraissa valtioissa, kehitysmaiden velkahelpotusohjelmat mukaan luettuina. Lisäksi rahoitusta suunnataan rahastojen kautta muun muassa ympäristöalan yhteistyöhön, koulutussektorin tukemiseen sekä hyvän hallinnon tukemiseen kehitysmaissa.

Ennen edellä mainittuja vuosikokouksia ministeri Urpilainen vierailee 8.–9.10. Bostonissa, jossa hän tapaa kahden huippuyliopiston, Harvardin ja Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijoita. Muun muassa taloustieteen Nobel-voittaja Amartya Senin, Kenneth Rogoffin sekä Daron Acemoglun kanssa käytävissä keskusteluissa on tarkoitus käsitellä eettistä markkinataloutta, sosiaalista liikkuvuutta ja koulutusta, kasvupolitiikkaa, reilua veropolitiikkaa ja veroparatiisien vastaista työtä sekä eurooppalaisen hyvinvointivaltion uudistamista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.