66-vaalikuva-2008_press

Sisäministeri Päivi Räsänen (Kd.)

Sisäministeri Päivi Räsänen osallistui tänään oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen Luxemburgissa. Ministerit keskustelivat Italian Lampedusan onnettomuudesta ja EU-maiden toimista Välimeren maiden tukemiseksi. Ministeri Räsäsen mukaan Lampedusan traaginen ja vakava onnettomuus osoittaa jälleen kerran sen, että laittomasti Eurooppaan pyrkivät ovat valmiita riskeeraamaan elämänsä paetakseen sotaa, köyhyyttä ja vainoa.

– Välimeren äärellä sijaitsevien jäsenvaltioiden voimavarat ovat rajalliset. Vastaavanlaisten suurta inhimillistä kärsimystä aiheuttavien tilanteiden ennalta estäminen ja hoitaminen eivät onnistu vain yhden sektorin toimenpiteillä, vaan siihen tarvitaan koko EU:n käytössä olevaa työkaluarsenaalia, sanoo Räsänen.

Mahdollisuuksia lailliseen maahantuloon ja yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää on kehitettävä siten, että kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat saavat suojelua. Välittömänä toimenpiteenä EU:n tulisi etsiä kaikki mahdolliset keinot Italian tukemiseksi. Tällaisia keinoja voisivat olla hätärahoitus ja käynnissä olevien operaatioiden (Hermes ja Aenas) jatkaminen ja tehostaminen.

Yhteistyötä tarvitaan niin maalla kuin merellä

Lainvalvontaviranomaisten ja virastojen tulisi tehdä saumatonta yhteistyötä,jotta laittoman maahantulon järjestäjät saataisiin kiinni, ja toisaalta jotta apu hädässä oleville voitaisiin toimittaa oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa heidän perusoikeuksistaan huolehtien. Jälkimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi tulisi myös merellisen valvontajärjestelmän EUROSURin potentiaali hyödyntää täysimääräisesti kaikkien relevanttien viranomaisten toimesta. Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimat yhteiset merelliset operaatiot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Frontexilla tulisi olla riittävät voimavarat tähän tarkoitukseen.

Suomi on osallistunut Syyrian pakolaiskriisin hoitamiseen Syyriassa ja sen naapurimaissa antamalla humanitaarista apua muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta. UNHCR:n uudelleen sijoittamista koskevaan vetoomukseen liittyen Suomi on päättänyt uudelleen sijoittaa 500 syyrialaispakolaista kiintiömenettelyn puitteissa vuonna 2014.

Ministerien lounaskeskustelun aiheena oli Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) väliaikainen sijoituspaikka. CEPOL sijaitsee tällä hetkellä Bramshillissä Isossa-Britannissa. Poliisiakatemialle on alettu etsitä uutta sijoituspaikkaa Ison-Britannian ilmoitettua, että CEPOLin on lähdettävä Bramshillistä vuonna 2014. Keskustelun tuloksena päädyttiin esittämään CEPOLin väliaikaista sijoittamista Budapestiin. Ministeri Räsänen pitää tätä toimivana ratkaisuna.

Itäisen kumppanuuden OSA-ministereiden kokous ensimmäistä kertaa

OSA-neuvoston yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa Itäisen kumppanuuden oikeus- ja sisäministereiden kokous. Itäinen kumppanuus on koko Liettuan puheenjohtajakauden tärkein painopiste. Itäisen kumppanuuden maita ovat Ukraina, Moldova, Valko-Venäjä, Armenia, Georgia ja Azerbaidzhan.

Kokouksen aiheina 8.10. olivat korruptiontorjunta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, tietoverkkorikollisuus, sekä maahanmuutto ja liikkuvuus.
Ministeri Räsänen toteaa, että yhteistyön tiivistäminen itäisten maiden ja EU:n välillä on tärkeää.

– Yhteistyön tavoitteena on puuttua tehokkaammin esimerkiksi järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen. Viranomaisten tiedonvaihtoa liittyen rikollisryhmien luonteeseen ja rakenteeseen tullaan lisäämään. Rikollisryhmät eivät ole enää maantieteellisesti tai kansallisuuksittain rajoittuneita, vaan niiden toiminta on globaalia.

Kokouksen tulokset ja julistus huomioidaan EU:n itäisen kumppanuuden huippukokouksessa Vilnassa 28.-29.11.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.