asfalttimies

Verohallinnon tehovalvontaviikon tulosten mukaan vain joka kymmenennellä työmaalla oli käytössä tulevan lainsäädännön käytännössä edellyttämä sähköinen tietojärjestelmä. Verohallinto teki yhdessä Aluehallintoviraston ja Eläketurvakeskuksen kanssa valtakunnallisen, lähinnä pienille rakennustyömaille kohdistetun valvontaiskun viikolla 39. Viikon aikana tarkastettiin 94 työmaata.

Tehovalvonnassa havaittiin suuria puutteita työmaalla pidettävän työntekijäluettelon ylläpitämisessä ja valmistautumisessa tulevaan ilmoittamismenettelyyn. Noin joka kolmannella työmaalla ei ollut luetteloitua tietoa työntekijöistä ja vain joka kymmenennellä työmaalla oli käytössä tulevan lainsäädännön edellyttämä sähköinen tietojärjestelmä.

Valvontaviikon tulosten mukaan kuvallinen tunniste ja veronumeron tarkistaminen oli ympäri maan otettu melko kattavasti käyttöön, mutta edelleen tunnisteen käytössä ja lakisääteisessä tietosisällössä todettiin puutteita 15 prosentissa tarkastetuista työmaista.

Valmistautumattomuus harmaan talouden vastaisiin menettelyihin korostui pienillä rakennustyömailla. Tarkastusviikon räikeimmässä tapauksessa työntekijät pakenivat työmaalta tarkastajien saapuessa. Toisessa yksittäisessä kohteessa työmaa suljettiin tilapäisesti, koska työmaalla ei ollut käytössä kuvallisia tunnistekortteja.

– Uusi tiedonantovelvollisuutta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2014 eikä laissa ole siirtymäaikaa. Osa toimijoista ei ole vieläkään tiedostanut käytännössä pakollista siirtymää sähköiseen tiedon hallintaan ja ilmoittamiseen. Käytännössä monille tulee kiire, sillä valmistautuminen näin perinpohjaiseen muutokseen vaatii oman aikansa, toteaa ylitarkastaja Pekka Muinonen Verohallinnon Verotarkastusyksiköstä.

Järjestäytyneet suuret rakennusalan yritykset ovat jo huomioineet tulevan tiedonantovelvollisuuden laajenemisen ottamalla käyttöön sähköisiä työmaan valvontaan kehitettyjä järjestelmiä, joilla korvataan nykyiset työläät ja siten kalliit manuaaliset menettelyt. Sen sijaan pienemmillä rakennustyömailla sähköisiin järjestelmiin ei vielä ole siirrytty.

– Syynä tähän saattavat olla esimerkiksi oletetut kustannustekijät tai tietämättömyys koko rakennusalaa koskevasta muutostarpeesta, Muinonen arvioi.

Valvontaviikon aikana jokainen viranomainen toteutti omaan toimivaltaansa kuuluvaa valvontaa. Verohallinto toteutti reaaliaikaista kohdevalintaan liittyvää verovalvontaa ja jakoi tietoa jo voimassaolevasta ja tulevasta lainsäädännöstä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.