38605_132513153456833_2288183_n

Tänään julkaistu kansainvälinen PIAAC-tutkimus, eli “aikuisten PISA” osoittaa suomalaisen aikuisväestön osaamistason olevan erittäin hyvä. Suomalaiset sijoittuvat luku- ja numerotaidoissa japanilaisten, ja ongelmanratkaisutaidoissa ruotsalaisten jälkeen toiseksi. Tulos on erittäin hyvä ja osoittaa suomalaisen koulutuspolitiikan suuren historiallisen linjan olevan kohdallaan.

PIAACin tulokset osoittavat kuitenkin myös tiettyjä kehittämiskohtia koulutusjärjestelmässämme. Huomio kiinnittyy kahteen kokonaisuuteen: sosioekonomisen ja vanhempien koulutustaustan vaikutuksen ylikorostumiseen sekä sukupolvien välisiin osaamiseroihin. Näissä erot ovat suomalaisten aikuisten kesken hyvin suuret. Samalla huomionarvoista on se, että peruskoulu-uudistusta edeltävissä ikäluokissa suomalaisten taidot ovat vain OECDn keskitasoa, kun peruskoulu-uudistuksen jälkeiset ikäluokat ovat selvästi OECD-keskiarvon yläpuolella.

SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat pitävät oleellisena varmistaa, että kaiken koulutuspolitiikan kehittämisessä kiinnitetään erityisen suurta huomiota taustojen vaikutuksen vähentämiseen sekä tasa-arvon lisäämiseen. Tämän periaatteen tulee leikata läpi koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta lähtien.

Matalimmin koulutettujen suomalaisten osaamisen täydentäminen on keskeistä. Matala osaaminen vanhenee nopeasti ja siksi jokaiselle työntekijälle on taattava joustava mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan työuran aikana.

SDP:n sivistysvaliokunnan ryhmä pitää hallituksen sopimaa oppivelvollisuuden pidentämistä erittäin tärkeänä keinona varmistaa toisen asteen tutkinto koko ikäluokalle ja siten kaikille tarvittavat perustaidot. Vielä pitkään on tarpeen tarjota nuorisotakuuseen liittyvän nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoin toisen asteen koulutusta niille, jotka ovat jääneet työmarkkinoille pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Tutkimustulokset osoittavat, että tämänkaltaisille uudistuksille on erittäin suuri tarve, jotta kaikille voidaan taata rakennemuutoksessa olevassa yhteiskunnassa tarpeelliset perustaidot.

Lue aiheesta: Suomalaisten aikuisten perustaidot OECD-maiden parhaimmistoa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.