Timo Kietäväinen 2010

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Kuntaliiton mukaan päätös vähentää kuntien tehtäviä ja toimintaa ohjaavia normeja on merkittävä, mutta myös välttämätön.

– On kuitenkin muistettava, että samaan aikaan vuosina 2014 ja 2015 kuntien tehtäviä ja toimintaa ohjaavia säädöksiä ollaan tällä hetkellä lisäämässä, ei suinkaan karsimassa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen muistutti työllisyyden kuntakokeilun seminaarissa Säätytalolla keskiviikkona 9. lokakuuta.

Merkittävin lisäys on vuoden 2015 alusta voimaan astuva työmarkkinatuen uudistus, jolla hallituksen kevään kehysriihen linjausten mukaan lisätään kuntien menoja vähintään 150 miljoonaa euroa.

– Tuo uudistus kiristää kaikkein eniten vaikeuksissa olevien rakennemuutoskuntien asemaa. Uudistus on valmisteltava laajapohjaisesti ja mitoitettava ehdottomasti siten, etteivät kuntien menot sen takia enää kasva, Kietäväinen edellytti.

Kuntien tehtäviä ja menoja lisää myös kuntien, Kelan ja TE-toimistojen yhteinen työvoiman palvelukeskusten (TYP) toimintamallin ulottaminen koko maahan. Tämänkin uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Kietäväinen painottaa, ettei suunnitteilla oleva osallistavan sosiaaliturvan toteuttaminen saa enää lisätä kuntien kustannuksia.

– Näyttääkin siltä, että normitalkoot eivät ulotu ainakaan työllisyyttä edistäviin palveluihin. Tämä edellyttää valintoja normien purusta muilla sektoreilla, Kietäväinen tiivisti.

Maan hallitus linjasi, että kuntien tehtäviä ja toimintaa ohjaavia normeja karsitaan siten, että kuntien ja kuntayhtymien menot vähenevät miljardilla vuonna 2017.

Kuntakokeilussa uusia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömille

Työllisyyden kuntakokeilu on ollut käynnissä vuoden.

Kuntakokeilun avulla pyritään kehittämään kunnan, TE-toimiston ja muiden viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla lisätään erilaisten työllisyyteen liittyvien palveluiden vaikuttavuutta.

Mukana kokeilussa on 61 kuntaa, joissa asuu puolet koko Suomen pitkäaikaistyöttömistä.

– Kokeilulla vahvistetaan osaamista ja yhteisvastuuta työttömien aktivoimisesta. Kenelläkään ei ole varaa tehdä päällekkäistä työtä tässä taloustilanteessa. Kokeilussa yritämme myös tunnistaa paikallisia kehittämistarpeita ja nostaa niitä esiin, kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg kuvaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.