EsitysKTK 0811 Tiedotetilaisuus

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa tyrmää täysin VATTin tänään julkistaman raportin ravintolaruoan arvonlisäveroalennuksen vaikutuksista. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus osoittaa arvonlisäveron alentamisen siirtyneen asiakashintoihin MaRan jäsenravintoloissa 86 prosenttisesti. MaRan jäsenravintolat vastaavat yli 80 prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta. Tilastokeskuksen tilastot tukevat näitä tuloksia. Todellisuudessa hinnat laskivat koko toimialalla 4,1 prosenttia. MaRan jäsenravintoloissa hinnat laskivat 5,7 prosenttia.

Kuluttajatutkimuskeskus ja aluehallintovirastojen tarkastajat keräsivät vuonna 2010 hintatietoja käymällä yhteensä 392 ravintolassa. Tutkimuksessa verrattiin ravintoloiden ruokalistojen asiakashintoja ennen ja jälkeen heinäkuussa tapahtuneen ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisen. Vertailukelpoisia hintahavaintoja oli yhteensä 2058 kpl. KTK:n ja Tilastokeskuksen mukaan hinnat laskivat koko toimialalla noin 4 prosenttia. Lähes 3900 MaRan jäsenravintolaa sitoutui julkisesti laskemaan hintojaan täysimääräisesti eli 7,4 prosenttia ravintolassa nautitun ruoan osalta. MaRan jäsenravintolat edustavat noin 85 prosenttia alan liikevaihdosta Suomessa.

VATT sen sijaan pitää raportissaan samanarvoisena ravintoloita, joista toinen myy 1000 ja toinen 10 annosta päivässä päätyen näin tulokseen, jonka mukaan hinnat laskivat 2 prosenttia. VATTin tutkimuksessaan käyttämä satunnaisotos ilman painotuksia on virheellinen. Painottamattomat tulokset eivät ota huomioon esimerkiksi ravintoloiden asiakasmäärien, koon ja myynnin eroja. Painotuksen käyttäminen vastaa kuluttajan kokemusta hintojen alenemisesta. Tilastokeskuksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurantatutkimuksissa kuluttajahintaindeksin luokittelun mukaiset painotukset otettiin huomioon.

VATTin tutkimuksessa on valitettavasti muitakin ongelmia:

– VATTin valitsemat verrokkiryhmät eivät ole vertailukelpoisia. Hotelleiden ja ravintoloiden keskinäiset kysyntätrendit eivät ole rinnastettavissa toisiinsa. Myöskään eri maiden ravintolatoimialan kustannuskehitystä ei voida rinnastaa.

– Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi osoittaa suomalaisten ravintoloiden asiakashintojen kohonneen syyskuun puolivälin 2009 ja kesäkuun puolivälin 2010 välisenä aikana ainoastaan 1,3 prosenttia. Pelkästään ajanjaksolle sijoittuvat työehtosopimuksen mukaiset palkkojen korotukset olivat 2,4 prosenttia 1.9.2009 ja 0,8 prosenttia 1.4.2010.

– VATT keräsi hintavaikutustuloksia tarkastellen ravintoloiden internet-sivuja. Suuri osa etenkin pienistä ravintoloista ei kuitenkaan päivitä verkkosivujaan säännöllisesti. Menetelmällä kerätyt tulokset eivät ole luotettavia.

– VATTin tutkimus ei ota huomioon take away – ruoan arvonlisäveroa. Take away – ruoan alv:n nousu 12 prosentista 13 prosenttiin aiheutti hintoihin 0,9 prosentin korotuspaineen. Alv:n muutokset heinäkuun alussa alensivat laskennallisesti ravintolaruoan hintoja siis 6,6 prosentilla.

– VATTin otoksessa ovat mukana myös opiskelijaravintolat. Opiskelijaruoka on kuitenkin arvonlisäverotonta, joten sen hintaan kohdistui tutkittavalla ajanjaksolla ainoastaan korotuspaineita.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä.

EsitysKTK 0811 Tiedotetilaisuus(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.