Restaurant VAT cut Cheaper meal and more service VATT Working Papers 52

Ravintoloissa tarjottujen ruoka-annosten verokanta laski 22 prosentista 13 prosenttiin heinäkuussa 2010. Ravintolaruokien hinnat laskivat kuitenkin vain pari prosenttia. Myyntimäärään ja ravintola-alan työllisyyteen verokannan muutos ei vaikuttanut. Tulokset selviävät VATT:n erikoistutkija Tuomas Kososen ja tutkija Jarkko Harjun tuoreesta selvityksestä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksessa arvioitiin kulutusverotuksen alennuksen vaikutuksia ravintola-alan hintoihin, kysyntään ja työllisyyteen. Keskeinen arvonlisäveron-alennukselle asetettu tavoite oli parantaa ravintola-alan työllisyyttä. Tutkimuksen mukaan alan työllisyys tai ravintola-annosten myynti eivät kuitenkaan lisääntyneet arvonlisäveron alentamisen seurauksena.

Tulosten mukaan arvonlisäveron alennus laski hintoja ravintoloissa keskimäärin 2,2 prosenttia. Jos veromuutos olisi alentanut hintoja täysimääräisesti, lasku olisi ollut 7,4 prosenttia. Keskimääräinen hintavaikutus oli vain noin neljäsosa teoreettisesta täysimääräisestä hintamuutoksesta. Monet ravintolat eivät laskeneet hintojaan lainkaan veromuutoksen jälkeen. Koska suuremmat ravintolat laskivat hintojaan enemmän kuin pienemmät, niin kuluttajahinnat alenivat keskimääräistä hinnan laskua enemmän, noin 5 prosenttia.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ravintola-alan arvonlisäverokannan alennus ei ollut tehokas keino lisätä taloudellista aktiivisuutta.

Restaurant VAT cut Cheaper meal and more service VATT Working Papers 52 (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.