500px-Kirkkonummi.vaakuna.svg

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ehdottaa maanantaina 14.10.2013 kokoontuvalle kunnanhallitukselle yhteistoimintamenettelyn aloittamista henkilöstön kanssa. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan esityksen, yhteistoimintamenettely käynnistyy 21.10. alkavalla viikolla. Kuusi viikkoa kestävän menettelyn aikana päätetään toimenpiteistä, joilla kunta tavoittelee 150:n henkilötyövuoden vähennystä ja 6,0 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoissaan vuonna 2014.

Esityksen takana on Kirkkonummen kunnan nopeasti heikentynyt kuntatalous. Vuosien 2010-11 ylijäämäisten tilinpäätösten jatkoksi vuoden 2012 tilinpäätös osoitti noin 8,4:n miljoonan euron alijäämää ja vuoden 2013 tilinpäätösennuste ennakoi peräti noin 16,5 miljoonan euron alijäämää. Lisäksi vuoden 2014 talousarvioneuvottelut käynnistyvät tilanteessa, jossa nollatulokseen pääseminen edellyttäisi noin yhdeksän miljoonan euron leikkauksia lautakuntien jo valmiiksi viilattuihin ehdotuksiin. Toteutuessaan tämä merkitsisi yhteensä noin 34 miljoonan euron alijäämää kolmen vuoden ajanjaksolta, mikä puolestaan tarkoittaisi kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän käyttämistä lähes kokonaan.

Koska kuluvan vuoden osalta nopeasti vaikuttavien säästötoimenpiteiden tekeminen on vaikeaa, talouden syöksykierteen oikaisu viimeistään vuonna 2014 on välttämätöntä. Kuntarakenteeseen, kuntien tehtäviin ja niiden rahoitukseen kohdistuvat epävarmuustekijät yhdessä yleisen taloudellisen epävarmuuden kanssa edellyttävät kunnilta vastuullisuutta ja tarvittaessa vaikeitakin päätöksiä.

Henkilöstömenoissa tavoiteltava 6,0 miljoonan euron säästö ei yksin riitä kattamaan edes kunnanhallituksen kesäkuussa asettamaa talousarvion kokonaiskehystä, joka sallii noin 2,8 miljoonan euron alijäämäisen talousarvion vuodelle 2014 tavoitellen ylijäämää sitten taloussuunnitelmavuosina 2015-16. Lisäksi on huomioitava, että vuoden 2014 talousarvion valmisteluun on jo sisällytetty tuloveroprosentin korotus 0,50:llä, mikä merkitsee sen korottumista 19,50:een. Valtuusto päättää lopullisesti vuoden 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista kokouksessaan 11.11.2013. Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-16 taloussuunnitelman hyväksyminen siirtyy yhteistoimintamenettelyn johdosta 16.12.2013 kokoontuvan valtuuston päätettäväksi.

Ehdotettu yhteistoimintamenettely koskee kunnan koko henkilöstöä ja siinä esitetään käytettäväksi kaikkia mahdollisia keinoja; kuitenkin siten, että niiden yhteisvaikutus on yhteensä 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2014. Näitä keinoja voivat olla mm. irtisanomiset, lomautukset, eläköitymisen hyödyntäminen, organisaatiomuutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt sekä palvelujen saatavuuden ja laadun tarkistaminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.