1000492_519322234801108_1378343394_n

Hätäkeskuslaitos on uudistanut hätäkeskuksen ruuhkatilanteissa kuuluvan nauhoitteen aiempaa selkeämmäksi. Uusi nauhoite opastaa hätäpuhelun soittajaa ruuhkatilanteessa olemaan katkaisematta puhelua ja odottamaan, kunnes puheluun vastataan.

Hätäkeskuslaitos vastaanottaa vuosittain yli kolme miljoonaa hätäpuhelua. Kiireisimpinä aikoina hätäpuhelujen määrä saattaa aiheuttaa yksittäisiä ruuhkahuippuja, jolloin puhelujen vastausajat voivat olla normaalia pidemmät. Esimerkiksi kesäkuukausina puheluita tulee hätäkeskuksiin kuukaudessa jopa kymmeniä tuhansia enemmän kuin talvikuukausina. Tilastojen mukaan hätäkeskusten ruuhkatilanteet ovat kuitenkin melko harvinaisia, sillä esimerkiksi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla alle 10 sekunnissa vastattiin 93 prosenttiin ja alle 30 sekunnissa 97 prosenttiin hätäpuheluista.

– Olemme havainneet, että hätänumeron ollessa ruuhkautunut, ihmiset eivät välttämättä ole jääneet odottamaan linjalle, vaan ovat katkaisseet puhelun, jolloin he soittaessaan uudelleen hätänumeroon, ovat joutuneet jonon hännille. Tästä johtuen Hätäkeskuslaitos on uusinut ruuhkatilanteissa kuuluvan nauhoitteen entistä selvemmäksi, Hätäkeskuslaitoksen viranomaisyhteistyön johtaja Juha-Veli Franttikertoo.

Jos hätäkeskuksessa on ruuhkaa, älä katkaise puhelua. Kuulet nauhoitteen “Älä katkaise puhelua. Olet hätäkeskuksen jonossa”. Mikäli katkaiset puhelun ja soitat uudelleen hätänumeroon, joudut jonon viimeiseksi. Hätäpuheluihin vastataan aina mahdollisimman nopeasti ja soittamisjärjestyksessä.

– Uusi ruuhkanauhoite on jo tullut käyttöön osassa hätäkeskuksista ja tulee käyttöön lopuissakin porrastetusti marraskuun loppuun mennessä, sanoo Frantti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.