Kemiallisen aseen kieltojärjestö OPCW on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä toimiva Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti, VERIFIN, toimii OPCW:n nimettynä laboratoriona ja kouluttaa kehitysmaiden kemistejä muun muassa käyttämään kehittämiään analyysimenetelmiä.

– Palkinto on hieno osoitus arvostuksesta työllemme, jota olemme tehneet pitkäjänteisesti,  sanoo VERIFINin johtaja, professori Paula Vanninen.

OPWC on tehnyt pitkään työtä kemiallisten aseiden vähentämiseksi maailmassa, ja muun muassa sen työ Syyrian iskuihin liittyen nousi palkintoperusteluissa esille. VERIFIN on analysoinut Syyriasta kerättyjä näytteitä kemiallisista iskuista.

VERIFIN tekee aktiivisesti tieteellistä tutkimusta kehittäen tehokkaita ja herkkiä analyysimenetelmiä kieltosopimuksen nimeämien kemikaalien analytiikkaan ympäristö- ja biolääketieteellisistä näytteistä. Tämän kehitystyön tuloksena julkaistiin vuonna 2011 niin sanottujen Sinisten kirjojen sarjan viimeisin kirja, jossa on laaja kokoelmapäivitys suositelluista toimintatavoista analysoida Kieltosopimuksen listaamia kemikaaleja.

OPCW, Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, nimesi VERIFINin designoiduksi laboratorioksi vuonna 1998 ensimmäisten laboratorioiden joukossa. Tällä hetkellä maailmalla on 17 designoinnin saanutta laboratoriota. Saadakseen ja ylläpitääkseen OPCW:n myöntämän designoinnin, tulee laboratoriolla olla kansainvälisesti tunnustettu akkreditointi. Sen pitää myös suoriutua hyväksytysti OPCW:n vuosittain järjestämistä pätevyystesteistä

Akkreditoituna ja designoituna laboratoriona VERIFINin pitää kyetä virheettömästi analysoimaan ja raportoimaan tulokset sille lähetetyistä näytteistä 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kemikaalien tunnistusten pitää perustua vähintään kahteen eri analyysitekniikkaan.

VERIFIN on saavuttanut parhaan arvosanan, A:n, kaikissa pätevyystesteissä, joihin se on tähän mennessä osallistunut.

VERIFIN juhli 40-vuotista taivaltaan perjantaina 4.10.2013, jolloin myös OPCW pääjohtaja Ahmet Uzümcü vieraili maassamme.

http://www.helsinki.fi/verifin/VERIFIN/suomi/index.html

http://www.opcw.org/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.