Lapsi_rikoksen_uhrina_opas

Oikeusministeriö on julkaissut Lapsi rikoksen uhrina -oppaan, jossa välitetään tietoa ja neuvoja rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista lapsen etu huomioon ottaen. Opas on suunnattu seksuaalirikoksen tai väkivaltarikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille. Tavoitteena on parantaa rikoksen uhriksi joutuneen lapsen asemaa ja helpottaa hänen pääsemistään oikeuksiinsa.

Oppaassa neuvotaan, miten vanhemman tulee toimia, jos hän huomaa tai epäilee lapsensa joutuneen rikoksen uhriksi. Oppaassa kerrotaan myös, mistä ja miten voi saada apua, tukea ja korvauksia. Verkossa julkaistun laajemman oppaan lisäksi on julkaistu esite, johon on koottu oppaan keskeisimmät tiedot. Painettua esitelehtistä jaetaan muun muassa poliisilaitoksilla.

Oppaan on laatinut moniammatillinen työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina poliisi, syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus, Suomen psykologiliiton oikeuspsykologian toimikunta, asianajajat sekä keskeiset ministeriöt.

Kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan sisältyvä opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Julkaiseminen on toteutettu oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäasiainministeriön yhteistyönä.

Lapsi_rikoksen_uhrina_opas(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.