1234496_10151946346209587_1442191308_n

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) tapasi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin seuraavan pääjohtajan Janet Yellenin. (Kuva: Valtioneuvoston Kanslia)

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen osallistui Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksiin Washingtonissa 10.-12.10.2013. Ministeri Urpilainen edusti Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisessä Kehityskomiteassa.

Vaalipiiri antoi tukensa Maailmanpankkiryhmän uuden strategian päätavoitteille, jotka sopivat hyvin yhteen Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisten prioriteettien kanssa: Äärimmäisen köyhyyden vähentäminen alle kolmeen prosenttiin maailman väestöstä vuoteen 2030 mennessä, ja eriarvoisuuden vähentäminen painottamalla erityisesti kunkin maan köyhimmän 40 prosentin hyvinvoinnin kasvua. Läpileikkaavana tavoitteena on kestävä kehitys.

Ministeri Urpilainen korosti puheenvuorossaan sosiaalisen kestävyyden merkitystä. Hän nosti esiin tuloerojen vähentämisen, yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen etenkin koulutuksessa, ja ajankohtaiset nuorison työllistymisen haasteet. Tämän lisäksi ministeri Urpilainen painotti rahoitus- ja verojärjestelmien läpinäkyvyyttä ja laittoman pääomapaon vastaisen toiminnan keskeisyyttä kehitysmaiden omien resurssien vahvistamiseksi.

Maailmanpankin pääjohtaja Jim Kimin vetämien strategiaprosessin ja organisaatiouudistuksen tarkoituksena on kohdistaa pankkiryhmän resurssit entistäkin tehokkaammin nimenomaan köyhimpien hyvinvoinnin parantamiseen, vähentäen samalla kehitysmaiden raskaaksi kokemia hallintoprosesseja. Pääjohtaja Kim julkisti kokouksissa myös välitavoitteen äärimmäisen köyhyyden vähentämiseksi 9 prosentin tasolle vuoteen 2020 mennessä.

Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokouksen pääaiheena oli maailmantalouden tila. Kokouksessa todettiin, että maailmantalouden kasvudynamiikka on muuttunut, sillä etenkin kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti on hidastumassa. Sen sijaan Yhdysvalloissa talouskasvu on voimistumassa ja myös euroalueen kehityksessä on positiivisia merkkejä. Kokouksessa nousi esiin Yhdysvaltojen julkisen talouden tilanne erityisesti velkakattoon liittyen. Pitkittyessään Yhdysvaltojen tilanteella on heijastevaikutuksia muihin maihin, mutta kokousedustajat olivat toiveikkaita sen suhteen, että Yhdysvalloissa pystytään saavuttamaan sopimus velkakatosta nopeasti.

IMF:n toimitusjohtaja Christine Lagarde puhui kokouksissa maailmantaloudessa käynnissä olevista siirtymistä, jotka kestävät huomattavasti kauemmin kuin normaalit suhdannevaihtelut. Lagarde nosti esiin erityisesti kaksi tällaista siirtymää: 1) talouskasvun painopisteen siirtymisen kehittyvistä talouksista teollisuusmaihin ja etenkin Yhdysvaltoihin sekä 2) kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden siirtymisen tilaan, jossa rahoitusmarkkinat ovat paremmin säännellyt ja suurten riskien ottaminen ylisuurten voittojen toivossa vähenee.

Vuosikokouksiin osallistumisen lisäksi ministeri Urpilaisella oli useita kahdenkeskisiä tapaamisia vaikutusvaltaisten amerikkalaisten talouspolitiikan toimijoiden kanssa. Ministeri tapasi muun muassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kansainvälisistä asioista vastaavan varaministeri Lael Brainardin, Yhdysvaltain talletus- ja kriisinratkaisuviranomaisen FDIC:n entisen pääjohtajan Sheila Bairin sekä Fedin johtokunnan varapuheenjohtaja Janet Yellenin, jonka presidentti Obama asetti ehdolle keskuspankin pääjohtajaksi juuri päivää ennen Urpilaisen ja Yellenin tapaamista.

Kaikissa kahdenvälisissä keskusteluissa nousi esille Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne ja huoli liittovaltion toimintojen sulkemisen sekä velkakaton noston tarpeen taloudellisista ja poliittisista seurauksista. Tapaamisista välittyi kuitenkin varovaisen positiivinen viesti Yhdysvaltain talouden hitaasta elpymisestä poliittisen pattitilanteen ratketessa. Euroopan osalta todettiin markkinoiden rauhoittuneen pahimmista kriisivuosista, mutta erityisesti korkeat työttömyysluvut tekevät tilanteesta yhä vaikean. Pankkiunioni ja sen parhaillaan neuvottelupöydällä oleva toinen pilari yhteinen pankkien kriisinratkaisumekanismi olivat esillä erityisesti Sheila Bairin tapaamisessa, missä ministeri Urpilainen ja Bair vaihtoivat näkemyksiä mahdollisesta kriisinratkaisumallista Euroopalle myös Yhdysvaltain kokemusten valossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.