Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli syyskuussa sama kuin elokuussa, 1,2 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, syyskuu 2013

 Pisteluku  Vuosimuutos  Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,1 1,2 % 0,4 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 894
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 120,7 1,8 % 0,4 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,1 1,1 % 0,4 %

Syyskuussa kuluttajahintoja nosti vuodessa ennen kaikkea elintarvikkeiden kallistuminen. Ruoan hintaa nosti eniten lihan ja maitotuotteiden kallistuminen. Ravintolapalveluiden ja reseptilääkkeiden hinnannousulla sekä vuokrankorotuksilla oli myös vaikutusta inflaatioon. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi syyskuussa eniten korkojen lasku ja viihde-elektroniikan, matkaviestintäpalvelujen ja liikenteen polttoaineiden halpeneminen. Elokuusta syyskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia, mikä johtui suurimmaksi osaksi vaatealennusmyyntien hiipumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 486 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui syyskuussa ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio hidastui syyskuussa 1,1 prosenttiin. Elokuussa se oli 1,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli syyskuussa 1,8 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee syyskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. lokakuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos syyskuussa 1,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli syyskuussa 1,8 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,1 prosenttia. Viime vuoden syyskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,7 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin että kiinteäveroisen kuukausimuutos oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Syyskuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.