Euro_coins_and_banknotes

Useimpiin Kelan maksamiin etuuksiin tehdään noin 0,6 prosentin korotus tammikuussa 2014. Lastenhoidon tuet nousevat kuitenkin noin 1,3 prosenttia.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason

perusteella. Vuonna 2014 pisteluku on 1630 (vuonna 2013 pisteluku on 1609), ja se kasvaa 1,3 prosenttia. Lain (709/2012) mukaan 0,7 prosenttiyksikön osuus vuoden 2014 muutoksesta otettiin huomioon aikaistettuna jo vuonna 2013.

Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin vuonna 2014. Ensimmäiset indeksillä korotetut opintotuet maksetaan 1.8.2014 alkaen.

Lapsilisien indeksitarkistus jätetään tekemättä vuosina 2013–2015 (laki 713/2012).

Etuusmäärät vuonna 2014

Vuoden 2014 alussa yksin asuvan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 630,02 eurosta 633,91 euroon kuukaudessa (3,89 euroa). Avio- tai avoliitossa olevan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee puolestaan 558,83 eurosta 562,27 euroon kuukaudessa (3,44 euroa).

Täysi takuueläke nousee 4,56 euroa eli 743,38 euroon kuukaudessa vuonna 2014.

Työttömän täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat 32,66 euroa päivää kohti vuonna 2014, (nyt 32,46e).

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha korotetaan 336,67 eurosta 341,06 euroon kuukaudessa.

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha korotetaan 23,92 euroon päivää kohti (nyt 23,77e).

Indeksikorotus lisää Kelan etuusmenoja noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kelan internetsivuilla julkaistuissa taulukoissa on esitetty kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät vuonna 2014.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät vuonna 2014 (Pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.