Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt ammattikorkeakoululain uudistamisen aiheuttamat toimilupaneuvottelut ammattikorkeakoulujen kanssa. Neuvottelut ovat olleet käynnissä tällä ja viime viikolla. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu kävivät yhteiset neuvottelunsa perjantaina 11.10.

Neuvotteluissa käsiteltiin ammattikorkeakoulujen edellytykset toimiluvan saamiselle. Kyamkin esitettyä sopeuttamisohjelmansa molemmilla ammattikorkeakouluilla todettiin olevan edellytykset uuteen, toistaiseksi voimassa olevaan toimilupaan. Sopeuttamisohjelma tarvitaan, sillä uuteen rahoitusmalliin siirtyminen leikkaa Kyamkin rahoitusta vuositasolla 5 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä.

Kummankin ammattikorkeakoulun omistajien edustajat myös hyväksyivät yhteiseksi tavoitteeksi fuusion vuonna 2017. Myös ministeriön taloudellinen tuki fuusioon sitoutuville ammattikorkeakouluille pysyy vahvana. Varsinaisen päätöksen toimiluvista ja tuesta tekee valtioneuvosto myöhemmin tänä vuonna.

Kyamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtisen mukaan neuvottelut olivat tiukat, mutta hyvähenkiset ja OKM selvästi arvosti Kaakkois-Suomessa tapahtuvaa kehitystä. ”Kymenlaakso selviytyisi tulevaisuudessa myös yksin, mutta yhdessä voimme paremmin tehdä tulevaisuudessa tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ja keskittyä ydinosaamiseemme. Yhdessä olemme vahvempi toimija.” Samoilla linjoilla on Kyamkin toimitusjohtaja Petteri Ikonen. ”Neuvotteluiden tulos mahdollistaa tulevaisuuden tekemisen ja eteenpäin suuntautumisen.”

”Tämä on erittäin merkittävä askel”, kertoo Mamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. ”Nyt on ensimmäistä kertaa kiinnitetty yhdentymisprosessin lopputulos ja aikataulu tämän tavoitteen muotoon. Tämä on nyt mahdollista ministeriön asialle lupaaman tuen ja Kymenlaakson taloudellisen sopeuttamisohjelman myötä, jonka myös ministeriö hyväksyy.”

”Neuvottelut olivat tiukat ja paine fuusion toteuttamisen lupaamiselle ja aikataulutukselle oli kova. Ilman ministeriön asialle lupaamaa taloudellista tukea ja laajaa alueellista yhteisymmärrystä ja sitä hyvää keskusteluyhteyttä jota ammattikorkeakouluasioissa on omistajakaupunkien kesken viimevuosina ollut, ei omistajan edustaja olisi meiltä neuvotteluissa voinut tätä hyväksyä”, toteaa toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Neuvotteluihin osallistuivat Kyamkista hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen, toimitusjohtaja/rehtori Petteri Ikonen, vararehtori Mirja Toikka ja talousjohtaja Tero Tallinen sekä Mamkista hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, toimitusjohtaja/rehtori Heikki Saastamoinen ja kehitysjohtaja/vararehtori Kalevi Niemi. Lehtinen toimii myös molemmat korkeakoulut omistavan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Koivikko varapuheenjohtajana. Saastamoinen on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.