virkkunen6

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Kuva: STT-lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

”Julkishallinnon on turvattava henkilökohtaiset palvelut mahdollisimman lähellä kansalaista olevissa etäpalvelua tarjoavissa palvelupisteissä”, totesi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen avatessaan etäpalvelupilottien päätösseminaarin 16.10.2013.

Hallitusohjelman linjauksen mukaan kuntatasolle luodaan kattava yhteispalvelupisteiden verkko, josta ovat saatavilla keskeiset valtion ja kuntien palvelut vähintään etäpalvelun avulla. Näin palvelujen saavutettavuus ja laatu on turvattu myös harvempaan asutuilla alueilla.”Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee hyödyntää julkisten palvelujen saatavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi”, Virkkunen muistutti.

Etäpalvelu mahdollistaa asiantuntijapalveluiden jakamisen asiakkaille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Sen avulla voi hyödyntää eri asiantuntijoiden työpanosta eri puolilla maata. Palvelun avulla on mahdollista järjestää yhtäaikainen tapaaminen usean palveluntarjoajan kanssa ja ottaa palvelutapahtumaan mukaan vaikkapa tulkkipalvelu.

”Etäpalvelu on otettava nopeasti käyttöön ja sen avulla on turvattava palvelujen saavutettavuus ja avattava uudet mahdollisuudet asiakkaan kanssa tehtävän työn tehokkaaseen organisointiin”, sanoi ministeri Virkkunen.

Etäpalvelua pilotoitiin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien 21 yhteispalvelupisteessä 7.5.2012 – 31.8.2013.  Palvelujaan etäpalveluna ovat tarjonneet mm. TE-toimistot, maistraatit, Kela ja Verohallinto.

Saadun asiakaspalautteen mukaan asiointitapahtumat videoneuvottelun välityksellä ovat olleet onnistuneita. Kysyttäessä lähes kaikki etäpalvelua käyttäneet asiakkaat katsoivat palvelun vastanneen tarvettaan. Asiakkaiden näkökulmasta jokainen etäpalveluna annettu palvelu on merkinnyt vähemmän matkustamista kuin saman palvelun hakeminen palvelun tarjoajan omasta toimipisteestä. Tämä säästää aikaa ja rahaa, mutta myös luontoa tarpeettomalta matkustamiselta.

Etäpalvelun käyttö laajenee vuoden 2014 alusta lukien 21 kuntaan. Kuntia on  piloteissa jo mukana olleiden Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.. Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen toteuttamisessa etäpalvelu on keskeinen väline, jolla kunnan, poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, TE-toimistojen, Kelan ja muiden valtion viranomaisten asiantuntijapalvelut tuodaan käyntiasiointina asiakkaiden saataville kohtuuetäisyydellä asuinpaikasta.

”Kehittämistyö ei etäpalvelun osalta ole lopussa vaan vasta alussa. Laaja käyttöönotto ja laajeneva palveluvalikoima synnyttävät varmasti uudenlaisia vaatimuksia etäpalveluun liittyville järjestelmille ja sitä toteuttaville ja kehittäville ihmisille”, Virkkunen totesi. ”Etäpalvelun tarjoamat mahdollisuudet toiminnan uudelleenorganisointiin, toimintatapojen muuttamiseen ja palvelujen taloudelliseen järjestämiseen on käytettävä täysimääräisesti hyväksi.”

Etäpalveluhanke on osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma), joka tuo sähköisen asioinnin palvelut kansalaisten sekä viranomaisten ulottuville.

www.vm.fi/etapalvelu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.