Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry valitsi Helsingissä 16.10.2013 pitämässään liittokokouksessa Marja-Leena Karekiven, 57, jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden 2013 – 2017. Karekivi on johtanut liittoa vuodesta 1999 lukien.

Puheenjohtajistoon vuosille 2013 – 2017 tehtiin seuraavat valinnat:

– valtuuston puheenjohtajaksi valittiin sovellusvastaava Satu Kaukonen, 43, Nokialta. Kaukonen työskentelee Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa (Palkeet) Hämeenlinnassa.

– valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin hankkija Pekka Kärmeniemi, 58, Keuruulta. Kärmeniemi työskentelee Räjähdekeskuksessa Ähtärisssä.

– liiton varapuheenjohtajaksi valittiin materiaalipäällikkö Jukka Peltola, 51, Tampereelta. Peltola työskentelee Satakunnan Lennostossa.

Varuskunnista eri puolilta Suomea paikalla olleet liittokokousedustajat kokivat puolustusvoimauudistuksen siviilihenkilöstöön kohdentuvat henkilöstö-vaikutukset raskaina. Vuoteen 2015 mennessä siviilien määrän arvioidaan vähenevän 1430 henkilöllä. Tästä johtuen tunnelma liittokokouksessa tunnelma oli apea.

Sadoilla puolustusvoimissa työskentelevillä siviileillä on työpaikat vaarassa ja he ovat irtisanomisuhan alla tällä hetkellä. Sen lisäksi sadoilla henkilöillä on määrätty siirto toiselle paikkakunnalle eri puolille maata puolustusvoimien jäljellä jääviin organisaatioihin. Kymmeniä henkilöitä on lähtenyt ulkopuolelle puolustusvoimien. Jokaisella varuskuntapaikkakunnalla on tällä hetkellä suuret myllerrykset ja työmotivaatio saattaa olla kadoksissa. Työssä jaksamisen osalta on myös haastavia tilanteita.

Maanpuolustuksen Henkilökunta näkee, että työntajana valtion tulee toimia siten, että nyt lähellä eläkeikää olevien siviileiden palvelussuhde tulee jatkaa sinne asti, että he pääsevät kunniakkaasti eläkkeelle. Kymmenien vuosien työhistorian jälkeen ei kiitoksena saa olla irtisanomislappu vaan henkilöille pitää antaa mahdollisuus työskennellä muutama vuosi ylivahvuudessa ja jäädä sitten eläkkeelle. Kaikki tietävät sanomattakin, että lähellä 60 ikävuottaan olevaa työntekijää ei kukaan palkkaa vaan edessä on lohduton työttömyys.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.