TEMrap_37_2013_web_16102013

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. Kun opiskelujaksosta on kulunut puoli vuotta, reilut 60 prosenttia työttömyysetuuksilla opiskelleista on saanut työpaikan. Tulokset ovat paremmat kuin esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön 16.10.2013 julkaisemasta selvityksestä Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus.

Vähintään 25-vuotiaalla työttömällä on ollut vuoden 2010 alusta lähtien mahdollisuus opiskella päätoimisesti työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea menettämättä. Tuetun opiskelun ehtona on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia ja että TE-toimisto on arvioinut opiskelun parantavan työttömän mahdollisuuksia saada työtä.

Selvitys osoittaa, että palvelun avulla on saatu kiinni juuri sellaisia ihmisiä, jotka kesken jääneiden opintojensa loppuun saattamisen, osaamisen täydentämisen tai alanvaihtamisen myötä saavat paremmat mahdollisuudet menestyä työmarkkinoilla.

Opiskelemaan päätyneet ovat opiskeluun hyvin motivoituneita, mutta työttömyysetuuden saaminen on ollut monelle edellytys opiskelun aloittamiselle. Ilman tätä mahdollisuutta he olisivat jättäneet opintonsa suorittamatta.

Opiskelun hyväksymiselle yhtenäiset perusteet

Kun TE-toimiston asiantuntija päättää, voidaanko suunniteltuja opintoja tukea työttömyysetuudella, hänentäytyy arvioida kunkin asiakkaan osalta koulutuksen työllistävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Selvitys ehdottaa pohdittavaksi, olisiko kaikissa TE-toimistoissa syytä siirtyä käytäntöön, jossa vaativan arvion tekee yksittäisen virkailijan sijaan sitä varten asetettu työryhmä.

Vuosina 2010-2012 työttömyysetuudella omaehtoisen opiskelun aloitti yhteensä reilut 34 800 henkilöä. Heistä noin 800 oli maahanmuuttajia, jotka aloittivat opiskelun kotoutumistuella.

Tutkimus- ja kehittämispalveluyritys TK-Eval:n ja Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn laatima raportti on luettavissa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.