1003514_493451814062537_173652744_n

Kopsa I Kuva: Janne Körkkö

– Perämeren alueesta on hyvää vauhtia tulossa Suomen johtava tuulivoiman tuotantoalue, totesi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä puhuessaan 15.10.2013 Kopsan tuulipuiston avajaisissa Raahessa.

– Edulliset tuuliolosuhteet, puolustusvoimien kanssa ratkaistut tutkakysymykset, paikallisen väestön useimmiten myönteinen suhtautuminen ja ripeät investoijat mahdollistavat hyvän kehityksen. Myös Raahen ja muiden kuntien aktiivisuudella tuulivoiman edistämiseksi on ollut suuri merkitys, listasi Härmälä.

– Jos lasketaan yhteen alueen eri vaiheessa olevat tuulivoimahankkeet, voitaisiin päästä jopa 700 megavolttiampeerin tuotantokapasiteettiin ja lähestyttäisiin kolmannesta koko valtakunnan lisäkapasiteettitavoitteesta vuodelle 2020.

– Tuulivoiman kehittämisessä onkin mielestäni viisasta suosia alueellista keskittymistä. Sinne missä esteitä rakentamiselle ei ole, kannattaa rakentaa mahdollisimman paljon.

– Sillä on muistettava, että myös tuulivoiman rakentamisesta syntyy ekologinen jalanjälki. Tarvitaan esimerkiksi uusia johtoväyliä, jotka leveytensä takia eivät kaikkia aina miellytä. On siis parempi saada enemmän voimaloita samojen väylien varteen.

– Tuulivoiman edistäminen vaatii hyvää yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Työ- ja elinkeinoministeriössä tätä yhteistyötä on nyt harjoiteltu ja olemme pääosin tyytyväisiä sen etenemiseen. Kokemuksemme mukaan viranomaiset pyrkivät useimmiten aidosti tuulivoiman rakentamisen esteiden poistamiseen, Härmälä arvioi.

Härmälän mukaan monelle hankkeelle eniten haasteita on aiheutunut ympäristöasioiden moninkertaisesta ja moniportaisesta selvittämisestä sekä erityisesti tuulivoimaloiden meluohjearvoista. Valtioneuvoston meluohjearvoja tiukemmin tulkitut melumääräykset voisivat käytännössä yksinään pysäyttää suuren osan hankkeista.

Puhuri Oy:n Kopsan tuulipuisto vihittiin käyttöön

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.