Global-people-resize

EU:n ulkopuolisista, nk. kolmansista maista Suomeen työhön tulevat ihmiset olisivat jatkossa oikeutettuja työttömyyspäivärahaan, jos he täyttävät kaikki suomalaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on ollut töissä vähintään kuusi kuukautta ennen työttömäksi jäämistään. Käytännössä muutos koskisi enintään joitakin satoja henkilöitä vuosittain.

Muutoksella pantaisiin täytäntöön EU:n yhdistelmälupadirektiivin vaatimukset työttömyysturvalle. Yhdistelmälupadirektiivin mukaan kolmansista maista tulevia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti EU-maiden kansalaisten kanssa. Muutos ei koskisi työmarkkinatukea, joka edellyttää edelleen vakituista asumista Suomessa.

Suomen sosiaaliturva perustuu pääasiassa Suomessa asumiseen. EU-lainsäädännön mukaan työntekijän sosiaaliturvasta vastaa kuitenkin se valtio, jossa ihminen on töissä. Aiemmin EU:n ulkopuolisista maista Suomeen työn takia tulevilla ihmisillä ei ole ollut oikeutta työttömyysturvaan Suomessa, jos heidän ei ole katsottu muuttaneen pysyvästi Suomeen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 17. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.