water-drop

Kiimingin Alakylässä, Honkasen alueella varomattomasta kaivutyöstä aiheutunutta vesijohtovuotoa korjataan parhaillaan.

Vuotokohta on rajattu Kiiminkijoen pohjoispuolella Honkasen alueelle, jossa on tällä hetkellä vedenjakelukatkos. Vuodon korjaustyön arvioidaan kestävän noin klo 17 saakka, jonka jälkeen vedenjakelun pitäisi jälleen toimia normaalisti.

Virtaussuunnan muutoksista ja paineenvaihteluista johtuen vedessä saattaa esiintyä ruskehtavaa samentumaa. Samentuma johtuu verkoston sisäpinnoilta irronneesta sakasta. Samentuma ei sinällään ole terveydelle vaarallista, mutta veden käyttöä juomavetenä kannattaa välttää kunnes se on jälleen kirkasta. Kunhan painetaso palautuu normaaliksi, vesi kirkastuu nopeasti juoksuttamalla vettä hanasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.