Ammattiliitto Pron hallitus haluaa suunnata työuria pidentävät toimenpiteet ensisijaisesti ennenaikaisen eläköitymispuron tukkimiseen.

Ammattiliitto Pron hallitus muistuttaa, että palkansaajien putoaminen eläkkeelle kesken työuran on todellinen ongelma työpaikoilla, ja se hidastaa työurien pidentymistä. Monet eläkeasiantuntijat puuhastelevat eläkejärjestelmän rakenteiden parissa, kun järkevää olisi suunnata korjausehdotukset työpaikkojen ennenaikaisen eläköitymispuron tukkimiseen.

Rakennemuutoksen nimissä työpaikoilta on lakaistu työvoima niin vähiin, että jäljelle jääneet ihmiset uupuvat työmääriensä alle. Yritykset ilmoittavat lopettavansa työtehtäviä, mutta käytännössä työt eivät kuitenkaan vähene.  Useimmiten irtisanottujen työt lisätään työpaikkansa säilyttäneiden tehtäviksi.

Lisääntyneet työmäärät synnyttävät usein osaamisvajetta, joka pahentaa ylikuormitettujen ihmisten riskiä työuran keskeytymiseen. Sen sijaan, että yritykset lisäisivät jäljelle jääville koulutusta, suunta Pron työmarkkinatutkimusten mukaan on päinvastainen: yritykset päästävät yhä nihkeämmin henkilöstöään ammatilliseen koulutukseen.

Työpaikkojen pahoinvoinnin tunnistamisessa ja ehkäisemisessä keskeisessä roolissa on hyvä johtaminen ja esimiestyö. Työpaikoilla nostetaan esimiehiksi varsin kirjavilla perusteilla henkilöitä, joilla ei ole välttämättä kokemusta tai osaamista esimiestehtävään.  Työpaikkojen johtamiskäytäntöihin ja esimiestyöhön on kiinnitettävä huomiota jo eriasteisessa koulutuksessa.

Pron hallituksen mielestä neljäs keskeinen tekijä ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyssä on työterveyshuolto. Työterveyshuoltoa pitää suunnata flunssapotilaiden hoitamisesta ennalta ehkäisevään työterveyteen.

Työnantajat ovat omalla toiminnallaan osoittaneet, että ikääntyneet eivät ole houkuttelevaa työvoimaa. He ovat irtisanomistilanteissa listalla ensimmäisinä, eikä ikääntyviä olla halukkaita palkkaamaan avoimiin työpaikkoihin. Tästä syystä ikääntyvien työsuhdeturvaa irtisanomistilanteissa pitää parantaa.

Pron hallitus edellytti tänään 17.10.2013 kokouksessaan, että näihin työuria katkaiseviin työelämän epäkohtiin pitää sopia toimenpiteet ennen kuin siirrytään eläkejärjestelmän rakenteiden uudistamiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.