Erkki Tuomioja

Ulkoministeri Erkki Tuomioja STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeri Erkki Tuomioja osallistuu 17.-18. lokakuuta Etelä-Korean isännöimään Soulin kansainväliseen korkean tason kyberkonferenssiin. Tuomioja käytti Suomen puheenvuoron konferenssin ensimmäisessä täysistunnossa, jonka teemana oli visio kybertoimintaympäristöstä.

Ulkoministerin mukaan internet on jatkossakin yksi ja yhteinen. Se on kaikkien ulottuvilla ja käyttäjät voivat siihen luottaa. Myös käyttäjien perus- ja ihmisoikeuksien kuten ilmaisunvapauden ja yksityisyyden suojan tulee toteutua internetissä.

Tuomioja käsitteli puheessaan kyberturvallisuutta, internetin hallintaa sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien, mukaan lukien erityisesti yksityisyyden suojan, varmistamista. Nämä liittyvät toisiinsa muodostaen yhteen nivoutuneen kokonaisuuden, johon tulee etsiä kansainvälisessä yhteistyössä vastauksia.

Kybertoimintaympäristön luotettavuus on keskeinen kysymys tänä päivänä. Kyberturvallisuuden kehittäminen edellyttää sekä toimia kansallisella tasolla että moniulotteista kansainvälistä yhteistyötä. Myös alueellisilla järjestöillä, kuten Etyjillä, on tärkeä rooli pohdittaessa luottamusta lisääviä toimia kybertoimintaympäristössä.

Kysymys internetin hallinnasta on noussut viime aikoina korostetusti esille. Ministeri totesi, että internetin hallinnan tulee jatkossakin tapahtua kaikki sidosryhmät osallistavassa monitoimijamalliin perustuvassa yhteistyössä. Tässä yhteistyössä mukana ovat valtiot, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja yksityissektori. Ministeri totesi tämän korostuvan myös Suomen kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa.

Ulkoministeri painotti, että ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet ovat voimassa yhtä lailla myös internetissä, eikä hallitusten toimenpiteiden pitäisi koskaan heikentää ihmisoikeuksien toteutumista. Haasteena on kuitenkin olemassa olevien säännösten toimeenpanosta sopiminen uudessa toimintaympäristössä. Sellaista tilannetta, jossa jokainen julkisen sähköpostipalvelimen käyttäjä joutuu ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että kaikkea hänen käyttämäänsä dataa ja viestiliikennettä voidaan mahdollisesti tallentaa ja seurata, ei Tuomiojan mukaan pitäisi suvaita.

Internet on olennainen myös taloudellisen kehityksen ja innovaatioiden näkökulmasta. Internetin käyttömahdollisuus tulee ministerin mukaan saattaa mahdollisimman monen ulottuville. Erityisesti haavoittuvien ryhmien ja syrjinnän kohteina olevien tilanteeseen ja tarpeisiin tulee tässä suhteessa kiinnittää erityishuomiota.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.