252522_532739776751593_1398608312_n

Opetusministeri Krista Kiuru Kuvaaja: Pentti Hokkanen/YHA Kuvapankki 

Metsäkoneenkuljettajakoulutusta voidaan ensi vuoden alusta järjestää myös Pohjois-Savossa Siilinjärvellä.

Opetusministeri Krista Kiuru on myöntänyt Savon koulutuskuntayhtymälle koulutuksenjärjestämisluvan siten, että se voi järjestää luonnonvara- ja ympäristöalalla myös metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelman koulutusta. Lupa koulutuksen järjestämiseen Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikössä Siilinjärvellä tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen aloittaminen Pohjois-Savossa tukee Kiurun mukaan alan kehittymistä. Metsäalan koulutuksen kehittäminen on myös kansallisesti tärkeää.

Päätöksen taustalla on paitsi alan työvoimatarpeen kasvu, myös alueen aktiivisuus ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Toivalan yksikköä on kehitetty määrätietoisesti monialaiseksi oppimisympäristöksi ja koulutus on laadukasta.

Metsäalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestää tällä hetkellä 28 oppilaitosta eri puolella maata. Metsäkoneopetusta niistä järjestää kahdeksan. Koulutus- ja työvoimatarve-ennusteiden mukaan metsäkoneenkuljettajia tarvitaan nykyistä enemmän.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.