Talvivaara - Kuvapankki - Google Chrome_2013-10-18_18-16-48bababa

Oulun poliisilaitoksen talousrikosryhmässä on tutkittu noin kahden vuoden ajan kaivosyhtiö Talvivaaran toiminnassa tapahtuneita epäiltyjä ympäristörikoksia. Esitutkintaa voidaan luonnehtia poikkeukselliseksi ja vaativaksi johtuen tutkinnan kohteena olleen kaivosyhtiön tuotantoprosessin monimutkaisuudesta. Tämä osaltaan on vaikuttanut esitutkinnan kestoon.

Esitutkinta on saatu päätökseen ja aineisto on lähetetty keskeisille asianosaisille loppulausuntoa varten. Loppulausuntojen antamista varten on varattu aikaa yksi kuukausi johtuen aineiston laajuudesta. Aineistoa on liiteaineistoineen kertynyt lähes 4000 sivua. Loppulausuntojen antamisen jälkeen suoritetaan mahdolliset pyydetyt lisätutkinnat, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan. Asiaan on määrätty kaksi syyttäjää, joiden kanssa poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä koko esitutkinnan ajan.

Esitutkinnassa on kuultu epäiltyinä, muina asianosaisina, todistajina ja asiantuntijatodistajina viitisenkymmentä henkilöä. Osaa rikoksesta epäiltyinä kuulluista ei enää esitutkinnan valmistuttua epäillä rikoksesta.

Rikosnimikkeenä esitutkinnassa on ollut törkeä ympäristön turmeleminen. Esitutkinta on kohdistunut ajallisesti kaivosyhtiön suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen ajankohdasta viimeiseen kipsisakka-altaan vuotoajankohtaan 7.4.2013 asti. Esitutkinnassa on pyritty selvittämään, onko yhtiön toiminta ollut myönnettyjen ympäristölupien mukaista, olisiko tietyt toimet ja toimenpiteet vaatineet ympäristölupaa ja millaisia vaikutuksia toiminnasta on aiheutunut luontoon eli onko ympäristöä pilattu luvan vastaisesti.

Julkisuudessa on ollut liikkeellä tietoa, että esitutkinta-aineisto on nyt esitutkinnan valmistuttua julkista. Näin ei kuitenkaan ole ennen kuin syyttäjä on asiassa tehnyt päätöksen tai tuomioistuin on aloittanut asian käsittelyn.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.