Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 610/2013/EU mukaisesti 18.10.2013 alkaen sovelletaan uutta laskutapaa kolmansien maiden kansalaisten Schengen-alueella tapahtuvan lyhytaikaisen oleskelun ajan laskemiseen. Lyhytaikaisena oleskeluna pidetään enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana tapahtuvaa oleskelua Schengen-alueella. Oleskelua laskettaessa otetaan huomioon kutakin oleskelupäivää edeltävä 180 päivän jakso.

Uutta laskutapaa sovelletaan oleskeluajan laskemisessa Schengenin säännöstön mukaisesti Schengen-viisumilla tai viisumivapaasti tapahtuviin lyhytaikaisiin oleskeluihin kaikissa Schengen-valtioissa. Edellä mainitun säännösmuutoksen mukaisesti sallittu enimmäisoleskelu voi kestää siis enintään “90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana”. Aiemmin oleskelusta säädettiin, että enimmäisoleskelu saattoi kestää “kolmen kuukauden ajan kuuden kuukauden sisällä ensimmäisestä alueelletulopäivästä lukien”.

48123_visalaskenta_vanha_uusiaaaaaa

Viisumivelvollisen henkilön osalta laskennassa otetaan huomioon kaikki laskupäivää edeltävänä 180 päivän aikana tapahtunut laskutavan soveltamisalaan kuuluva oleskelu riippumatta siitä tapahtuiko tämä esimerkiksi yhden tai useamman, Suomen tai jonkin toisen Schengen-valtion, myöntämän viisumin perusteella.

48123_visalaskenta_vanha_uusi

Kahden perättäisen viisumin käyttö on mahdollista ilman Schengen-alueelta poistumista, mikäli uusi viisumi alkaa välittömästi edellisen päättyessä. Tällöin oleskelu lasketaan uuden laskutavan mukaisesti yhtäjaksoiseksi oleskeluksi. Schengen-viisumin osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon mahdolliset viisumin oleskeluaikaa tai voimassaoloaikaa koskevat rajoitukset.

Oleskeluluvalla tai jäsenvaltion kansallisella D-viisumilla tapahtunutta oleskelua ei pidetä lyhyenä oleskeluna, eikä näitä oteta huomioon uudella laskutavalla tapahtuvaa lyhyen oleskelun aikaa laskettaessa. Laskemisessa ei myöskään oteta huomioon oleskelua Schengen-alueen ulkopuolella kuten esimerkiksi sellaisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa ei täysimääräisesti sovelleta Schengenin säännöstöä. Tällaisia jäsenvaltioita ovat tällä hetkellä Bulgaria, Kroatia, Irlanti, Romania, Kypros ja Yhdistynyt Kuningaskunta.

Euroopan Komission sivuilla löytyy lisätietoa lyhyen oleskeluajan laskennasta sekä erillinen oleskeluajan laskuri, joka on yleisessä käytössä:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.