41416

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän mielestä meidän on yhteistuumin pysäytettävä yhteiskuntamme kasvava eriarvoistumiskehitys. Erityisen huolissaan Sipilä on syrjäytymisuhan alla olevista nuorista, erityisesti nuorista miehistä. Eri tutkimusten mukaan syrjäytymisvaarassa voi olla jopa joka viides ikäluokkansa nuori.

– Pelkät yhteiskuntapolitiikan tai talouspolitiikan toimet eivät pure näihin nuoriin. Tarvitaan täsmätoimia, huolenpitoa ja aitoa välittämistä. Kyse on ennen kaikkea arvoista ja asenteista, Sipilä muistuttaa.

Suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointi on rakennettu työnteolle. Siksi meidän on pidettävä kiinni kaikkien oikeudesta ja velvollisuudesta työhön. Globaalissa työnjaossa käsillä tekemiseen liittyvät työt ovat pitkälti siirtyneet halvemman työvoiman maihin. Tämä voi olla osaltaan syrjäytymiskehityksen taustalla.

– Meidän on löydettävä uusia keinoja käsillä tekemisen ammattien säilymiseksi Suomessa. Vihreä talous ja bioenergia voivat luoda uusia työmahdollisuuksia, Sipilä peräänkuuluttaa.

Sosiaaliturvassa on Sipilän mielestä kehittämistä. Yhtenä mahdollisena keinona syrjäytymisen ehkäisyssä Sipilä pitää KELA:n tutkimusjohtaja Heikki Hiilamon keväistä esitystä siitä, että alle 25-vuotiaan perheettömän ihmisen ei pitäisi saada vastikkeetonta toimeentulotukea, vaan ennemmin tuettua työtä. Toimeentulotukea myöntävät kunnat eivät saa päästää itseään liian helpolla – antaa nuorelle vain rahallista tukea, mutta ei osoittaa tälle paikkaa yhteiskunnassa ja työn tai koulutuksen tuomaa elämän merkityksellisyyttä.

– Toimeentulotukijärjestelmä luotiin alun perin viimesijaiseksi avuksi. Nyt siitä on tullut valitettavan monelle pysyväinen toimeentulon lähde. Jossain tapauksissa järjestelmämme voi siis jopa passivoida ihmisiä eikä kannusta tarttumaan uusiin asioihin. En voi uskoa, että rahallisen tuen saantiin kytketystä työnteon velvoitteesta voisi olla nuoren loppuelämälle mitään haittaa, Sipilä linjaa.

Sipilä puhui Keskustan sosiaalipolitiikan linjasta Hyvinvoinnin kantajat -seminaarissa Helsingissä.

– Keskustalainen politiikka ei vaadi ihmisiltä omavastuuta vaan se uskoo ihmisten omavastuuseen. Se kannustaa ihmistä omavoimaisuuteen. Emme nojaa vain valtioon, emmekä toisaalta yksilön pärjäämiseen. Me kunnioitamme ihmisten olemusta, jonka mukaan ihmiset perimmältään haluavat kantaa vastuuta itsestään ja muista. Tämähän oli jo Santeri Alkionkin johtoajatuksia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.