joutsen1_komi

Laulujoutsenia Kuva: Pekka Komi

Joutsenbongaus-viikonloppuna lokakuun lopulla kaikki suomalaiset voivat lisätä tietojamme kansallislintumme syysmääristä. Pesimäajan ulkopuolella laulujoutsen viihtyy parvissa ja on hyvin kuuluva ja helposti havaittava laji. Jokainen havainto on arvokas kokonaiskannan selvittämisessä.

Joutsenbongaus järjestettiin ensimmäisen kerran viime syksynä. Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetyssä tapahtumassa ilmoitettiin yli 2300 havaintoa, ja laulujoutsenia havaittiin yli 50 000.

Joutsenbongaukseen osallistuminen on helppoa:

  • Laske tai arvioi näkemiesi joutsenten lukumäärä. Jos havainnoit useammalla paikalla, laske määrät kultakin paikalta erikseen.
  • Voit ilmoittaa tietoja joutsenille vaarallisista sähkölangoista, vaikket olisi viikonloppuna havainnut yhtään joutsenta.
  • Ilmoita havaintosi verkkolomakkeella, joka avataan tällä sivulla Joutsenbongauksen alkaessa lauantaina 26.10.

Osallistumalla Joutsenbongaukseen voit vaikuttaa oman alueesi joutsenten hyvinvointiin ja menestymiseen. Kaikkien Joutsenbongaukseen osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Luonnonsuojelun menestystarina

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Sen kannanmuutokset ja vaiheet Suomessa kertovat paljon suomalaisten asenteiden muuttumisesta eläimiin ja luontoon. Kansallislintumme on muutamassa vuosikymmenessä palannut Lapin erämaista koko maan pesimälinnuksi. Laulujoutsen on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina – vielä 1950-luvulla laji oli häviämässä Suomesta, mutta nykyään se on koko maan pesimälintu, jonka pesimäkannaksi BirdLife Suomi arvioi noin 10 000 paria.

Syksyllä joutsenmäärät ovat suurimmillaan, kun menneen kesän poikueet ovat liikkeellä ja Suomeen on alkanut kerääntyä myös Venäjällä pesineitä laulujoutsenia. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon joutsenia Suomeen kerääntyy syksyllä. Joutsenbongauksessa tehdään siis historiaa. Nyt selvitetään, kuinka paljon joutsenia maassamme marraskuun alussa on ja mille alueille joutsenet kerääntyvät levähtämään ja ruokailemaan. Tällä saadaan tärkeää seurantatietoa joutsenkannan kehityksestä ja tärkeistä kerääntymisalueista, jotta joutsenen hyvinvointi pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.

Sähköjohdot vaarana

Laulujoutsenia kuolee runsaasti sähköjohtotörmäyksissä: useampi kuin joka toinen raportoitu kuollut laulujoutsen on kuollut sähköjohtotörmäykseen. Joutsenbongauksen tärkeänä tavoitteena onkin hankkia tietoa joutsenten lentoreittien riskeistä kokoamalla havaintoja paikoista, joissa joutsenilla on vaara törmätä sähköjohtoihin. Tällaisilla paikoilla sähköjohtojen maakaapelointi on paras ratkaisu, mutta törmäyksiä voidaan vähentää myös johtoihin asetettavilla huomiopalloilla, joiden ansiosta joutsenet havaitsevat johdot.

Joutsenbongauksen osallistujilta toivotaan havaintoja joutsenille mahdollisesti vaarallisista sähköjohdoista, joita voi olla esimerkiksi vesistöjen lähellä tai peltoaukeilla. BirdLife Suomen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että riskipaikoille asennetaan lintupalloja, jotta joutsenet ja muut linnut havaitsevat johdot ja törmäysten määrä vähenee.

Yhteistyössä Elenian kanssa

BirdLifen yritysyhteistyökumppani Elenia Oy on tehnyt lintuharrastajien ja paikallisten asukkaiden kanssa yhteistyötä lintutörmäysten vähentämiseksi jo vuosia. Elenia on asentanut omalla verkkoalueellaan toista tuhatta lintupalloa sähköverkkoon lentoreittien riskipaikoille. Tämän vuoden toukokuussa alkanut yhteistyö BirdLife Suomen kanssa jatkaa tätä työtä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena onkin selvittää Elenian toimialueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla ne kohteet, joissa törmäysriski on suuri ja näin saadun tiedon avulla lisätä joutsenten turvallisuutta.

Muutama vuosi sitten tekemänsä päätöksensä mukaisesti Elenia kaapeloi maan alle kaikki uudet ja saneerattavat vanhat sähköverkot. Maakaapeloinnin avulla lintujen törmäyksiltä vältytään. BirdLife Suomi toivoo, että myös muut sähköverkkoyhtiöt seuraavat Elenian esimerkkiä.

Lisää joutsenista Elenian sivuilla:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.