komentaja_1

Eversti Mikael Feldt (kuvassa everstiluutnanttina) Kuvaoikeudet: SKJA:n Public Affairs Officer

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt eversti Mikael Feldtin Tykistöprikaatin komentajaksi ja eversti Pertti Lahtisen tykistön tarkastajaksi 1.11.2013 lukien.

Eversti Feldt, joka tällä hetkellä on Porin prikaatin esikuntapäällikkö, siirtyy marraskuun alusta Tykistöprikaatin komentajaksi ja Tykistöprikaatin nykyinen komentaja, eversti Lahtinen tykistöntarkastajaksi suunnitteluosastolle Maavoimien esikuntaan.

Uudeksi esikuntapäälliköksi Porin prikaatiin on määrätty everstiluutnantti Janne Jaakkola. Hän on tällä hetkellä erikoisoperaatio-osaston komentaja Utin jääkärirykmentissä.

Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavia upseereita uusiin tehtäviin:

Everstiluutnantti Jukka Kentala on määrätty Pioneerirykmentin komentajaksi 20.11.2013. Hän on tällä hetkellä osastoesiupseeri suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Aki Hotti on määrätty Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajaksi Karjalan prikaatiin 1.11.2013 lukien. Hän on tällä hetkellä pääopettaja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksella.

Everstiluutnantti Juha Pekka Mäkelä on määrätty Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi Uudenmaan prikaatiin 1.11.2013 lukien. Hän on tällä hetkellä tutkijaupseeri Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.