954832_424565924317727_1989815113_n

Onnibus voitti Jyväskylän paikallisliikenteen kilpailussa 74 bussin liikennöinnin eli lähes koko kaupunkiseudun joukkoliikenteen hoidon. Vain yksi kolmen bussin kohde meni toiselle yritykselle. Optioineen sopimus on yli sadan miljoonan euron arvoinen. 1.7.2014 alkava liikenne merkitsee varakalustoineen 86 bussin hankintaa ja 130 työntekijän rekrytointia. Onnibus Oy:n voittamissa kohteissa sopimusten peruskaudet päättyvät vuosina 2018-2021, joita seuraa mahdollisuus 2-3 vuoden optiokausiin.

Osaava ja innostunut henkilöstö tärkein kilpailutekijä

Onnibus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Mötön mielestä erityisesti kilpailutetussa liikenteessä kuljettajakunnalla ja työilmapiirillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan menestykselle: “Kokemuksemme mukaan kuljettaja on liikennöinnin tärkein tekijä. Bussiliikenteen tuotannon kannattavuus seisoo tai kaatuu sen perusteella, miten kuljettajat viihtyvät työssään. Esimerkiksi Tampereella saimme kesällä kymmeneen avoimeen työpaikkaan yli sata hakemusta, mikä antaa meille hyvät edellytykset saada parhaat ammattilaiset,” Möttö kertoo.

Tarjouskilpailun sääntöjen mukaan voittaneen yrityksen on täytettävä avoimia paikkojaan ensisijaisesti hävinneen yrityksen irtisanomilla työntekijöillä. Siirtyvillä kuljettajilla ei tapahdu muutosta esimerkiksi lomaoikeuksissa tai kokemuslisissä.

Jyväskylän voitto edistää myös kaukoliikenteen verkoston rakentumista

Toimitusjohtaja Pekka Möttö kertoo, että voitto juuri Jyväskylässä on strategisesti tärkeä: “Jyväskylästä tulee kaukoliikenneverkostomme tärkeä solmukohta. Paikallisliikenne ja kaukoliikenne pääsevät tulevaisuudessa hyödyntämään esimerkiksi yhteisiä työvuorokiertoja ja työnjohtoresursseja, jolloin saavutamme merkittäviä synergiahyötyjä,” Möttö iloitsee.

Jyväskylän kaupunki edistyksellinen kilpailuttaja

Kuluvana syksynä käydään tarjouskilpailut kaikkien keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteestä. Möttö kiittää Jyväskylän kaupunkia siitä, että se ensimmäisenä joukkoliikenneviranomaisena Suomessa on tarjonnut mahdollisuuden kaupungin varikkotilojen käyttöön: “Uskon, että kaupungin viisas päätös tarjota varikkotiloja nosti tarjousten määrää ja laski hintoja. Ratkaisemme lähiaikoina, käytämmekö Kankaan aluetta vai muita sijainteja. Joka tapauksessa linja-autoja tulee yöpymään esimerkiksi myös Lievestuoreella,” Möttö kertoo.

Jyväskylän kaupunki järjesti kilpailutusprosessin aikana liikennöitsijöille useita vuorovaikutustilaisuuksia, mikä Mötön mukaan auttoi yrityksiä laatimaan hyvät tarjoukset: “Haluan kiittää Jyväskylän kaupunkia rohkeudesta uudistaa kaupungin joukkoliikenne. Esimerkiksi kaupungin oman vihreän värityksen käyttöönotto busseissa on osoitus kaupungin tahtotilasta joukkoliikenteen arvostuksen ja kulkutapaosuuden nostamiseksi. Haluamme toimia kaupungin strategisena kumppanina liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.”

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.