talousarviokirja 2014

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa toimintakate on lähes kuluvan vuoden tasolla supistuen 0,4 prosenttia. Vuoden aikana kaupungin vakituinen henkilöstö vähenee noin 60 henkilötyövuodella. Ehdotuksessa kunnallisveroprosenttia ei olla muuttamassa. 

Talousarvio pysyy ensi vuonna tasapainossa, jos kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät palveluverkon muutokset, omaisuuden myyntitavoitteet ja läpi koko organisaation hyvin toteutunut kaikkien menolajien kriittinen valmistelutyö hyväksytään ja saadaan valtuuston päätöksiksi.

Kaupunginjohtajan esityksen
tavoitteena tiukka budjettikuri

Kaupunginhallituksen elokuussa antama talousarviokehys ohjasi lautakuntia tekemään vastuulliset ja kaupungin talouden pitkäjänteisen hoidon kannalta kestävät talousarvioehdotukset.
Lautakuntaesitykset sisälsivät mm. kulttuuriasiankeskuksen siirtämisen Vellamoon, Vatupassiyksikön perustamisen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittämistä. Yhtenä uutena kehitysasiana ensi vuodelle on suunniteltu kuntalaisia palvelevaa asiakaspalvelukeskusta.
Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu valtion budjettiesityksen perusteiden mukaisiksi. Valtionosuuksien leikkaus jatkuu edellisvuosien tapaan. Verotulot on arvioitu nykyisen kunnallisveroprosentin mukaisina. Kunnallisverotuotossa työllisyyden kohenemisella olisi ratkaiseva merkitys, koska kaupungin tulopohja on erittäin riippuvainen palkansaajien ansiotulokehityksestä. Yhteisöveroissa on nähtävissä talouden yleisestä heikkenemisestä huolimatta pientä positiivista virettä. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä korotuksia.

Kouluverkko tiivistyy edelleen

Talousarvioesitys sisältää Jäppilän ja Tiutisen koulujen lopettamisen elokuussa 2014. Kouluverkon karsimisella varmistetaan edelleen se, että määrärahojen leikkaukset eivät kohdistu opetuksen laatuun.
Palvelurakenteen muutokset ovat välttämättömät, muutoin talousarvio ei ole tasapainossa. Kaupunginjohtajan esityksen ratkaisut ovat sellaisia, että ne tukevat talouden tasapainoa pitkällä tähtäimellä ja vaikuttavat menokasvuun pysyvästi. Esimerkiksi suunnitelluilla henkilöstöratkaisuilla, joissa vakituinen henkilöstö vähenee noin 60 henkilötyövuodella, vältetään kertaluonteiset hätäratkaisut kuten henkilöstön lomautus. Vakituisen henkilöstön lisäksi määräaikaisia työsuhteita vähennetään edelleen, mikä lisää henkilötyövuosien vähennystä useilla kymmenillä.

Investointitaso edelleen alle 20 miljoonaa euroa

Seuraavan viiden vuoden investointisuunnitelman yhteissumma on 112 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 nettoinvestoinnit ovat 18,5 miljoonaa euroa.
E18-moottoritiehen liittyviä kaupungin vastuulla olevia hankkeita jatketaan, Härniemen laiturin korjaaminen aloitetaan Kantasatamassa.
Eri kiinteistöissä tehtäviin pieniin peruskorjausluonteisiin töihin on varattu 5 miljoonaa euroa.
Vuosikatteella pystytään ensi vuonna rahoittamaan 103 % investoinneista, mikä tarkoittaa sitä että nettovelka ei kasva

Jokaisen tulee osallistua taloustalkoisiin

Kotkan kaupungille syntyy kuluvan vuoden tilinpäätökseen miltei 8 miljoonan euron alijäämä, joka nostaa kumulatiivisen alijäämän lähes 40 miljoonaan euroon. Tilanne on kriittinen ja vaikka vuoden 2014 talousarvion toimintakatetavoite on kova, tulee kaikkien, konserniyhtiöt mukaan lukien, varmistaa se että vuosikatetta syntyy niin, ettei lisää alijäämää kerry.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta 2014 poimittua:

Merkittävimmät toimintakatetta parantavat muutokset:

  • Odotettua pienempi palkankorotus vuodelle 2014
  • Palkattomat vapaat säästösyistä
  • Tilapalvelun palveluiden sekä kaupunkisuunnittelun ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannustaso jäädytetty 2013 tasolle
  • Hoitoketjujen tehostaminen yhdessä Carean ja muiden toimijoiden kanssa, Karhulan sairaalan toiminnan kehittäminen jatkohoidon järjestämiseksi ja panostus kuntoutuksen hoitoketjujen kehittämiseen
  • Tavoitteet perheiden oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun tukeen vähentävät kustannuksia korjaavassa työssä sekä lastensuojelun avohuollon kehittäminen intensiiviperhetyön, perhehoidon ja uusien työmenetelmien avulla
  • Työvoiman palvelukeskus Väylän toiminnan kehittäminen yhdessä Te-hallinnon ja kaupungin muun organisaation kanssa uuden ohjausmallin mukaisesti, työllistämisen painopisteinä Kelan-listalla olevat ja nuoret.
  • Kotoutumissuunnitelmien kehittämisessä yksilölliset tarpeet ja voimavarat esiin koko perheen kotoutumisen näkökulmasta ja aktiiviseen osallistumiseen kannustaminen.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus ja siihen liittyvä diasarja ovat liitteinä.

Talousarvioesityksen jatkokäsittely
Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensimmäisen kerran 21.10.
Kaupunginhallitus päättää talousarvioehdotuksestaan valtuustolle toisen käsittelyn jälkeen 28.10.
Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on 12.11., jolloin päätetään myös veroprosentit.

talousarviokirja 2014(PDF)

5991-esitysmateriaali21102013(PDF)

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.