paivi-kesa2010-studio-elite_press

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.)

Sisäministeri Päivi Räsänen vierailee Moskovassa 23. – 24.10.2013. Vierailunsa aikana Räsänen tapaa sisäasianministeri Vladimir Kolokoltsevin sekä huumevalvontaviraston apulaisjohtaja Nikolay Aulovin.

Ministerit Räsänen ja Kolokoltsev tapaavat nyt ensimmäistä kertaa. Tapaamisen aikana on tarkoitus arvioida ministeriöiden välisen poliisiyhteistyön nykytilaa ja rakenteita sekä keskustella yhteistyön tehostamisesta tulevaisuudessa. Tärkeimmät painopisteet ja kehittämistarpeet Suomen ja Venäjän välisessä poliisiyhteistyössä liittyvät maiden välisen liikkuvuuden kasvun hallintaan ja viranomaisyhteistyön tehostamiseen.

Huumevalvontaviraston tapaamisessa on tarkoitus allekirjoittaa yhteistoimintaohjelma Suomen sisäasiainministeriön ja Venäjän Federaation huumevalvontaviraston välisestä yhteistyöstä huumausaineiden uhan torjunnassa vuosina 2014–2015. Yhteistoimintaohjelma on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Venäjän osapuolten kanssa.

Tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välinen poliisiyhteistyö ja tiedonvaihto perustuvat hallitusten välillä tehtyyn rikostorjuntasopimukseen sekä Karjalan tasavallan sisäministeriön ja Murmanskin alueen poliisin kanssa laadittuihin alueellisiin yhteistyöohjelmiin. Käytännön operatiivinen yhteistyö tapahtuu alueviranomaisten kesken ja molempien maiden poliisiyhdyshenkilöiden tukemana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.