Tampereen kaupunginhallitus päätti 21.10. esittää valtuustolle, että kaupunkiraitiotien linja kulkee Pispalan kannaksella Sepänkadun ja Paasikiventien kautta. Kaupunkiraitiotien rahoitusvaihtoehtoja Tampere ja Turku selvittävät yhdessä.

Paasikiventien reitin etuna on hiukan nopeampi matka-aika kuin Pispalan valtatiellä, mikä tarkoittaa edullisempia liikennöintikustannuksia. Reitti on myös 400 metriä lyhyempi kuin Pispalan valtatiellä, eli ylläpitokustannukset ovat pienemmät. Lisäksi tämä linjaus palvelee Särkänniemen aluetta ja tukee uutta suunnitteilla olevaa maankäyttöä Santalahdessa ja Onkiniemessä.

Tampere ja Turku selvittävät yhdessä Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspira Oy:n kanssa uudenlaisia tapoja toteuttaa suuria investointeja vaativia yksityisen ja julkisen osapuolen yhteshankkeita. Näitä hankkeita kutsutaan PPP eli Public-Private Partnership -hankkeiksi.

Raitiotien rahoitusvaihtoehtoja on useitakin. Taserahoitusmalli tarkoittaa, että kaupunki itse sekä toteuttaa investoinnin että hoitaa liikennöintiä. Kaupunkien yhteistyömalli puolestaan on sekoitus kaupungin omaa tuotantoa ja yhteisyrityksiä muiden kaupunkien kanssa. Kolmas tapa on se, että hankkeen toteutus ja ylläpito on annettu ulkopuoliselle toteuttajalle ja kaupunkien yhteisyritys hoitaa kalustoon liittyvät toiminnot. PPP-mallissa hankkeen rahoituksen, käytön aikaisen ylläpidon ja operoinnin hoitaa yksityinen toimija. Kaupunki maksaisi tässä mallissa palvelusta.

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013, että Tampereen modernin raitiotien linjaukseksi hyväksytään reitti Hervannasta keskustaan Sammonkatua ja Itsenäisyydenkatua pitkin. Pispalan kannaksen linjaus oli riippuvainen Rantaväylän tunnelin rakentamispäätöstä. Kaupunginvaltuusto päätti 16.9., että tunneli rakennetaan.

Raitiotiesuunnittelun tavoitteita on käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.3.2013 ja 2.4.2013. Vaihtoehtojen vertailun aikana järjestettiin kuntalaiskysely, johon saatiin 2 325 vastausta, sekä työpaja sidosryhmille 9.4.2013 ja yleisötilaisuus 10.4.2013. Raitiotien reittivaihtoehtojen vertailua varten on tehty liikenteellisiä ja maankäytöllisiä tarkasteluja sekä paikkatietoanalyysejä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.