Vantaan kaupunginhallitus päätti olla ottamatta käsittelyynsä opetuslautakunnan 15.10.2013 tekemää päätöstä Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkauttamisesta. Asiasta äänestettiin, ja äänin 11 – 6 todettiin opetuslautakunnan päätöksen jäävän voimaan.

Kaupunginhallitus totesi, että päätöksen taustalla ollut kouluverkkoselvitys tilatarkasteluineen on perusteellinen. Sekä opetuslautakunta että kaupunginhallitus ovat saaneet päätöksenteon pohjaksi runsaasti tietoa ja suunnitelmaan sekä siihen liittyviin asiakirjoihin on perehdytty perusteellisesti. Puutteet selvityksissä on korjattu ennen päätöksentekoa.

Koulujen tilaratkaisun perusteluna on perusopetuksen tason säilyminen nykyisellään koko Vantaalla. Henkilöstöä ei tarvitse vähentää ja opetusryhmien kokoa ei kasvateta. Ratkaisun perusteluna ei ole pelkästään koulujen kunto. Tärkeintä on, että oppilaat mahtuvat olemassa oleviin koulurakennuksiin ja kenellekään ei tule kohtuuttoman pitkä koulumatka.

Hevoshaan koulussa käynnissä olevaa syrjäytymistä ehkäisevää työtä ei lakkauteta, vaan toimintatavat siirtyvät opettajien ja oppilaiden mukana saaden kaupungilta tukea asiaan. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa jatkuu, muun muassa Koivukylä-projektissa luodun hyvän toimintatavan mukaan.

Saatavat säästöt, kun kahdesta koulusta luovutaan ja koulujen käyttöastetta lisätään, ovat merkittäviä ja ratkaisu on kaupungin talous- ja velkaohjelman mukainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.