tyoelakeindikaattorit_7

Eläketurvakeskus tuottaa tästä vuodesta alkaen vuosittaisen katsauksen, johon on koottu eläkepolitiikan tavoitteiden toteutumista kuvaavat keskeiset mittarit.

Nyt julkaistussa ensimmäisessä Työeläkeindikaattorit-katsauksessa eläkepolitiikan tärkeimmät mittarit ja avainluvut on ryhmitelty kolmen keskeisen tavoitteen mukaisesti: työurien pituus, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus.

Katsauksessa esitettyjä indikaattoreita ovat esimerkiksi eläkkeellesiirtymisiän odote, työuran pituus, työllisyysasteet, keskimääräinen kokonaiseläke, eläkkeiden korvausasteet, eläkeläistalouksien toimeentulo, eläkemenot ja -maksut, eläkkeiden rahastointiaste ja rahastosijoitusten tuotto.

Katsaus antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan eläketurvan ja eläkkeiden rahoituksen kannalta keskeisten asioiden tilasta, toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen arvioidusta kulusta.

– Mittareiden valinnan lähtökohtana oli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen työuraryhmän raportti vuodelta 2011. Työuraryhmä määritteli mittarit, joilla seurataan eläkepolitiikan tavoitteiden toteutumista, mutta katsaukseen on otettu mukaan myös täydentäviä indikaattoreita, Eläketurvakeskuksen johdon asiantuntija Hannu Uusitalo kertoo.

Vuosittain päivittyvä katsaus on laadittu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille. Keskeisten mittareiden esittelyn lisäksi raportti ohjaa myös lisätietojen lähteille.

tyoelakeindikaattorit_7(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.