lisatalousarvioneuv-552-275

Valtion tulojen odotetaan tämän vuoden aikana kasvavan 48 miljoonalla eurolla. Määrärahoihin puolestaan ehdotetaan 189 miljoonan euron lisäystä. Nämä muutokset kasvattavat valtion nettolainanoton tarvetta 141 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 ehdotetaan yhteensä 9,2 miljardia euroa.

Määrärahalisäykset aiheutuvat pääosin eräiden menoarvioiden tarkentumisesta. Lisäyksestä suuri osa, 90 miljoonaa euroa sijoitetaan EU-lisätalousarvion mukaisten maksujen kattamiseen.
Työttömyysturvaan suunnattujen määrärahojen tarve kasvaa kaikkiaan noin 60 miljoonalla eurolla. Myös asumistukimenojen arvioidaan lisääntyvän.

Päästöoikeuksien huutokauppatulot kasvattavat valtion tuloja

Valtion sekalaiset tulot kasvavat odotettua enemmän. Tulojen kasvusta 21,5 miljoonaa euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokauppatuloista. Ne otetaan hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti huomioon varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahassa sekä Finnfundin pääoman korotuksessa, joka suunnataan ilmastohankkeisiin.

Verotuloennusteisiin ei tule muutoksia.

Julkinen talous lähivuosinakin alijäämäinen

Suomen kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkiseen talouteen niin, että se pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Vuonna 2013 julkisen talouden alijäämä on noin 2,6 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.

Valtiontalouden alijäämä on vuonna 2013 noin 3,8 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Valtionvelan arvioidaan budjetoidun perusteella olevan noin 93 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.