Vanhemmat ovat vaikean tilanteen edessä silloin kun oma lapsi on joutunut rikoksen uhriksi. Järkyttyneessä mielentilassa on vaikea ottaa tietoa vastaan, ja on raskasta pohtia, miten asiasta keskustellaan lapsen kanssa ja mistä apua voi saada.

Oikeusministeriö on nyt julkaissut Lapsi rikoksen uhrina -oppaan, jossa välitetään tietoa ja neuvoja rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista lapsen etu huomioon ottaen. Opas on suunnattu seksuaalirikoksen tai väkivaltarikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille.

Idea oppaan tekemisestä on lähtöisin Hanna-Mari Lahtiselta, joka toimii nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa psykologian oppiaineessa. Aiemmin Lahtinen on toiminut psykologina ja tehnyt lasten haastatteluita rikosepäilyjen yhteydessä lasten psykiatrisella poliklinikalla poliisin apuna.

– Idea kirjallisen materiaalin tuottamiseen lähti käytännön tarpeesta. Kun järkyttyneelle vanhemmalle annetaan tietoa rikosselvittelyn etenemisestä, ei siitä luonnollisestikaan jää paljoa mieleen. Toivoin työssäni usein, että pystyisin antamaan vanhemmille tärkeimmät tiedot kootusti paperilla, jotta niihin voisi tutustua rauhassa myöhemmin. Samanlaisia toiveita on tullut myös poliisilta.

Toinen käytännön tarve oppaan julkaisulle liittyi siihen, millaisia ohjeita vanhemmille annetaan lapsen valmistelemiseen kuulemista varten. Oikeuspsykologisen tutkimustiedon perusteella tiedetään, ettei ole samantekevää mitä lapselle kerrotaan, kun hän tulee kuultavaksi poliisilaitokselle. On tärkeää, että lasta ei valmenneta esimerkiksi harjoittelemalla kertomista, koska se voi vakavasti vaarantaa lapsen kertomuksen luotettavuutta. Opas tarjoaa vanhemmille konkreettisia neuvoja siitä, mitä lapselle voi ja kannattaa sanoa sekä siitä mitä kannattaa välttää.

– Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa lapsen kertomus on usein keskeisin näyttö. Siksi sen luotettavuutta pyritään varjelemaan rikosprosessissa kaikin mahdollisin keinoin.

Lisääntynyt tarve

Lapsiin kohdistuviin rikoksiin puututaan nyt entistä herkemmin. Asiaan vaikuttaa muun muassa lakimuutos, joka mahdollistaa lasten kanssa työskenteleville oikeuden rikosilmoituksen tekemiseen suoraan poliisille silloin kun epäillään lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta. Vuoden alusta muutos laajenee niin, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös pahoinpitelyepäiltyjä.

– Oppaan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lasten vanhemmat, mutta oppaasta hyötyvät myös viranomaiset, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa. Ammattilaisillakin voi olla vaikeuksia löytää oikeita sanoja tällaisissa tilanteissa.

Opas yhtenäistää osaltaan myös käytäntöjä valtakunnallisesti samaan suuntaan niin, että vanhemmat samat samat tiedot riippumatta siitä, missä asioivat.

Oppaan on laatinut moniammatillinen työryhmä, jossa edustettuina olivat poliisi, syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus, Suomen psykologiliiton oikeuspsykologian toimikunta, asianajajat ja keskeiset ministeriöt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.