perussuomalaiset_ilmapallot

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tänään julkistanut vaihtoehtonsa hallituksen vuoden 2014 talousarvioesitykselle. Viime vuoden vaihtoehtobudjettimme tapaan ottaisimme jälleen hallitusta vähemmän velkaa, ja yhteiset varat keräisimme ja jakaisimme hallitusta tehokkaammin sekä oikeudenmukaisemmin. Vaihtoehtobudjettimme koostuu kuudesta paketista, jotka ovat seuraavat: työllisyys-, vero-, hyvinvointi-, energia-, turvallisuus- ja kasvupaketti.

Työllisyyspakettimme tavoitteena on nostaa työllisyysasteemme muiden pohjoismaiden tasolle.Porrastaisimme eläkemaksuja siten, että alhaisen työllisyysasteen yli 55- ja alle 30-vuotiaiden eläkemaksuja laskettaisiin. Tämä kompensoitaisiin korottamalla parempien työllisyysasteen ikäluokkien maksuja. Uudistaisimme työkyvyttömyyseläkejärjestelmää kannustavampaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan, ja lisäisimme myös aktiivisen työllisyyspolitiikan resursseja.

Veropakettimme uudistaisi verotustamme oikeudenmukaisempaan suuntaan. Laskisimme yhteisöveron samalle 22 prosentin tasolle kuin Ruotsissa ja Tanskassa, ja säästyneet varat käyttäisimme maamme työllisyyden ja talouskasvun selkärangan, pk-sektorin, tukemiseen. Katsomme, että suurituloisten on osallistuttava nykyistä vastuullisemmalla panoksella valtiontaloutemme tasapainottamiseen: nostaisimme suurituloisten tuloverotusta, ja lisäksi uudistaisimme osinkoverotusta verottamalla pieniä osinkoja hallitusta kevyemmin ja suuria osinkoja hallitusta ankarammin.

Hyvinvointipakettimme tarkoituksena on eriarvoistumisen pysäyttäminen. Olisimme valmiita lisäämään rahaa vanhustenhoitoon, omaishoitoon sekä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. Emme jäädyttäisi lapsilisien indeksiä ja antaisimme kunnille 300 miljoonaa euroa hallitusta enemmän peruspalveluiden järjestämiseen. Pidämme häpeällisenä sitä, että uuteen lastensairaalaan ei löytynyt riittävästi varoja valtion kassasta vaan osa rahoituksesta on kerättävä lahjoituksilla. Lisäisimme myös resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon.

Energiapakettimme tavoitteena on kääntää energiapolitiikkamme suunta. Johdonmukainen, kohtuuhintaiseen energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja ostovoimaa sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.  Alentaisimme energiaverotusta 200 miljoonalla eurolla. Emme olisi hallituksen tavoin valmiita asettamaan rikkidirektiivin kuristamalle vientiteollisuudellemme uutta lisätaakkaa windfall-veron muodossa. Lisäksi parantaisimme kotimaisen energian asemaa suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan verotusta sekä tuki- ja lupapolitiikkaa järkeistämällä.

Turvallisuuspaketilla haluamme varmistaa kansalaisten turvallisuuden. Emme ole valmiita tinkimään sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta, emmekä suostu hallituksen suunnittelemaan puolustusvoimiemme alasajoon. Vaadimme myös lisää resursseja poliisille, rajavartiolaitokselle, tullille sekä oikeuslaitokselle, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä mm. harmaan talouden torjunnassa. Lisäksi haluamme pitää maamme GMO-vapaana ja katsomme, että puhdas kotimainen ruoka vaatii maaseudun elinvoimaisuuden turvaamista.

Kasvupakettimme kantava voima on usko siihen, että investoimalla Suomeen saamme maan nousuun. Tässä taloustilanteessa on syytä aikaistaa pakollisia investointeja tieverkkoon ja julkisten rakennusten homekorjauksiin. Näiden investointien aikaistamisella olisi suhdanteita tasaava vaikutus, ja lisäksi tämä olisi järkevää julkisen rahan käyttöä, koska matalasuhdanteessa investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa.

Varjobudjetti_2014_Final(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.