Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee tänään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa hallituksen budjettiesitystä alkoholiveron korottamiseksi. THL olisi kyllä mielellään nähdyt veronkorotusten noudattavan kevään 2013 budjettiriihen korkeampaa korotuslinjausta, mutta laitos on erittäin tyytyväinen, että maltilliset alkoholiveron korotukset positiivisine seurauksineen jatkuvat.

Jokainen vuosina 2008, 2009 ja 2012 toteutetusta neljästä alkoholiveron korotuksesta on alentanut alkoholin kokonaiskulutusta, muistuttaa THL lausunnossaan. Kokonaiskulutus laski vuodesta 2007 vuoteen 2012 noin 10,5 litrasta noin 9,7 litraan absoluuttista alkoholia asukasta kohden, eli noin 8 prosenttia.

Sarja maltillisia alkoholiveron korotuksia on vähentänyt alkoholin aiheuttamia myrkytys-, sairaus- ja väkivaltakuolemia vuosittain lähes viidellä sadalla, THL laskee lausunnossaan. Laitos muistuttaa, että alkoholiveron alentaminen vuonna 2004 johti alkoholin kulutuksen ja haittojen voimakkaaseen kasvuun.

Vuodesta 2007 vuoteen 2012 valtion keräämät alkoholiverotulot lisääntyivät 1,0 miljardista eurosta 1,4 miljardiin euroon.

Matkustajatuonnin vaikutus kokonaiskulutukseen rajallinen

THL ei väheksy lausunnossaan mahdollisuutta, että alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta lisääntyy veronkorotusten yhteydessä. Vuosina 2008 ja 2009 matkustajatuonti lisääntyi, ensin neljä ja sitten kahdeksan prosenttia. Sen sijaa vuonna 2012 matkustajatuonti pysyi veronkorotuksesta huolimatta lähes ennallaan. Vuonna 2012 matkustajien alkoholintuonti oli asukasta kohti 1,4 litraa 100-prosentista alkoholia eli 14 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Määrä vastaa noin 150 Alkon myymälän vuosimyyntiä. Suurimmillaan matkustajatuonnin osuus on ollut 17 prosenttia vuonna 2005.

Matkustajatuonnin määrä pysynee lähitulevaisuudessakin merkittävänä, vaikka Viro on korottanut alkoholiverojaan vuosittain 5 prosentilla. Tätä suuremmat vuosittaiset veronkorotukset ovat vaikeita, koska tulotasoon nähden alkoholijuomat ovat Virossa jo nyt varsin kalliita.

THL:n mielestä alkoholin matkustajatuontia tulisi pyrkiä rajoittamaan valvomalla tarkemmin, että matkustajat tuovat alkoholijuomat itse mukanaan, ja juomat tulevat matkustajan omaan käyttöön. THL toivoo, että poliisin ja tullin resursseja tähän valvontaan voidaan lisätä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.