Julkisesta veronumerorekisteristä voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Rekisteriin on merkitty nyt 585 486 henkilöä. Heistä 59 786:llä kansalaisuus on joku muu kuin suomi tai kaksoiskansalaisuus. Kotikunta ulkomailla on 17 761:lla.

– Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä voi esittää pyynnön puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta muistuttaa.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti Verohallinnolta toimittamalla Verohallintoon työntekijöidensä henkilötunnukset. Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja pyytää, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin. Sähköisestä menettelystä enemmän: työnantajan veronumeropyynnöt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.