TEMrap_38_2013_web_23102013

Mitä pidempään maahanmuuttaja on ollut Suomessa, sitä lähempänä hänen elinolonsa ovat kantaväestöä. Maahanmuuttajaryhmien väliset erot ovat kuitenkin suuria. Nuorten tilanne on erityisen ongelmallinen, ja myös sukupuolella on merkitystä kotoutumisessa.

Tiedot selviävät kotoutumisen kokonaiskatsauksesta, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 23.10.2013. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.

Tietoja hyödynnetään kotouttamispolitiikan kehittämisessä. Raportti osoittaa, että julkisia palveluita ja toimenpiteitä on kehitetty vastaamaan kasvaneisiin maahanmuuttajamääriin. Kuitenkin peruspalveluja on edelleen kehitettävä ja niiden rinnalle tarvitaan erityispalveluja.

Erot elinoloissa tasoittuvat ajan myötä

Erot työllisyydessä, tuloissa ja asumisoloissa tasoittuvat ajan myötä, mutta eivät aivan tavoita kantaväestöä. Esimerkiksi vuonna 2010 koko väestön työllisyysaste oli noin 69 prosenttia, mutta maahan samana vuonna muuttaneiden työllisyysaste vain noin 42 prosenttia. Myös Suomessa 20–30 vuotta olleiden työllistymisaste oli edelleen melkein 7 prosenttiyksikköä heikompi kuin koko väestön työllisyysaste.

Naisten ja miesten työllistyminen poikkeaa toisistaan. Sukupuolten välinen ero on huomattava maahantulon alkuvaiheessa, mutta tasoittuu ajan myötä. Eroihin vaikuttavat esimerkiksi maahantulon perusteet sekä lasten ikä ja lukumäärä. Myös eri alueilta lähteneiden työllistyminen vaihtelee. Tähän vaikuttavat muun muassa maahantulon syyt, jotka eroavat alueittain.

Erot tuloissa ja asumisolosuhteissa ovat merkittäviä, etenkin maahanmuuttoa seuraavina ensimmäisinä vuosina. Esimerkiksi maahanmuuttajien rahatulo on huomattavasti pienempi verrattuna koko väestön rahatuloon: vuonna 2011 koko väestön rahatulo oli noin 25 000 euroa ja maahanmuuttajien noin 20 000 euroa. Samana vuonna maahanmuuttaja-asuntokunnista 33,3 prosenttia oli pienituloisia ja koko väestöstä 19,7 prosenttia.

Maahanmuuttajilla oli vuonna 2011 noin 13 asuinneliötä asukasta kohti vähemmän kuin koko väestöllä keskimäärin.

Nuorten tilanne huolestuttava

Nuorten tilanne on erityisen ongelmallinen. Ulkomaalaistaustaisten, peruskoulun suorittaneiden ulkopuolisuus- ja työttömyysriski on lähes kuusinkertainen muihin nuoriin verrattuna.

Nuorten jatkaminen toisen asteen koulutukseen sekä koulutuksien keskeyttäminen ja lopettaminen ovat viranomaisille oleellisia seurannan kohteita, jotta voitaisiin kehittää tukitoimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kotoutumisen kokonaiskatsauksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting Oy. Siinä on hyödynnetty maahanmuuttajista aiemmin tehtyjä selvityksiä. Raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.