saamen_lippu

Saamelaiskäräjien kokous on 23.10.2013 yksimielisesti päättänyt irtisanoa hallintopäällikkö Juha Guttormin virastaan. Päätökseen jätettiin yksi eriävä mielipide. 

Hallintopäällikön virkasuhde päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Virkamiehellä ei ole työntekovelvoitetta irtisanomisaikana. Hallintopäälliköllä ei irtisanomisaikana ole valtuuksia tehdä virka-asemaansa kuuluvia päätöksiä tai esitellä asioita saamelaiskäräjien hallitukselle  tai saamelaiskäräjien kokoukselle. Päätöksen perustelut ovat salaisia

Hallintopäällikön sijaisena toimii toistaiseksi saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.