puumalainen_028

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut 17.10.2013 perustuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausunnon ministerin toimivallasta puuttua valtion virastoon tai valtionyhtiöön kohdistuneeseen rikokseen ja tällaista rikosta koskevaan rikosasiaan. Lausuntoa asiassa oli oikeuskanslerilta pyytänyt pääministeri Jyrki Katainen.

Apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan valtiovallan kolmijako-opin ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen johdosta hallitus- ja muuta toimeenpanovaltaa käyttävän ministerin tai virkamiehen ei tule puuttua varsinkaan yksittäistapauksissa tuomioistuinten tai rikosasian tuomioistuinkäsittelyvaihetta edeltäneistä vaiheista vastaavien muiden lainkäyttöviranomaisten (esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset) toimintaan. Rikosilmoituksen tekemisen aiheellisuuden punninta ja muu asianomistajapuhevallan käyttäminen valtion virastoon tai valtionyhtiöön kohdistunutta rikosta koskevassa rikosasiassa ei sen sijaan ole lainkäyttöviranomaisten toimintaan kielletyllä tavalla puuttumista, vaan normaalia virkatehtävien hoitamista. Lausunnossa käsitellään asianomistajapuhevallan käyttämiseen liittyvää ratkaisuvallanjakoa toisaalta ministeriön ja valtion viraston tai valtionyhtiön välillä sekä toisaalta ministeriön sisällä. Lisäksi lausunnossa käsitellään valtion virastoon tai valtionyhtiöön kohdistuneeseen rikokseen puuttumisessa sovellettavia periaatteita.

Oikeuskanslerille on saapunut useita ministeri Hautalan eroon johtaneeseen tapaukseen liittyviä kanteluita, joiden käsittely on kesken. Apulaisoikeuskanslerin lausunto ei ota kantaa kyseiseen yksittäistapaukseen.

Apulaisoikeuskanslerin lausunto kokonaisuudessaan(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.