sepa-kommt

Sosiaaliturvaetuudet ja korvaukset maksetaan jatkossa myös EU:n alueella sijaitsevalle etuuden saajan pankkitilille. Aiemmin monet etuudet on maksettu vain suomalaisille pankkitileille. EU:n niin kutsuttu SEPA-asetus edellyttää kaikissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevien tilien hyväksymistä. SEPA-lyhenne tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta (Single European Payments Area). EU-maissa sijaitseville tileille maksetaan marraskuun alusta muun muassa asumistuki, lapsilisä, työttömyysturvaetuudet, kansaneläke ja sairausvakuutusetuudet.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 24. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1. marraskuuta 2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.