Cybersecurity - Google-haku - Google Chrome_2013-10-24_12-39-52

Viestintävirastoon perustetaan vuoden 2014 alusta Kyberturvallisuuskeskus, mikä perustuu valtioneuvoston hyväksymään kyberturvallisuusstrategiaan.

Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on kyberturvallisuusuhkien seuraaminen, kyberturvallisuutta koskevan tiedon kokoaminen eri lähteistä sekä sen jalostaminen ja jakaminen eri toimijoille. Tilannekuvatiedon avulla toimijat voivat arvioida haavoittuvuuksien ja häiriöiden vaikutuksia omaan toimintaansa ja varautua niihin. Tilannekuvan muodostamisessa tehdään laajaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Kyberturvallisuuskeskus myös varoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeitä yrityksiä ja viranomaisia Suomea uhkaavista tietoturvapoikkeamista sekä pyydettäessä avustaa näihin uhkiin varautumisessa.

Kyberturvallisuuskeskuksen tuottamien tilannekuvapalveluiden käyttäjiä ovat muun muassa teleyritykset ja muut ICT-yritykset, finanssialan yritykset, huoltovarmuuskriittiset toimijat, kuten sähköyhtiöt sekä julkinen hallinto.

Viestintäviraston tehtävänä vahvistaa kansallista tietoturvaa

Kyberturvallisuuskeskus vahvistaa Viestintäviraston nykyisten tietoturvatehtävien hoitamista. Kyberturvallisuuskeskus muodostetaan Viestintäviraston nykyisestä turvallisuus-toimialasta siten, että viraston nykyiset CERT-, NCSA- ja varautumistehtävät tulevat osaksi Kyberturvallisuuskeskusta. Samalla varaudutaan ympärivuorokautiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kyberturvallisuuskeskukseen palkataan kymmenen uutta asiantuntijaa vuoteen 2016 mennessä. Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnan suunnittelussa kuullaan laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita. Keskuksen käynnistämiseen liittyvät tarkemmat suunnitelmat tarkentuvat vuoden 2013 loppuun mennessä.

Viestintävirasto – varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Viestintäviraston tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Laajentuvilla tietoturvatehtävillä Viestintävirasto lisää entisestään viestinnän ja yhteiskunnan luotettavuutta huolehtimalla siitä, että viestintäverkot, tietoturva ja -suoja ovat kunnossa. Toiminnalla lisätään myös kansalaisten ja yritysten luottamusta siihen, että yhteydet ja verkot toimivat kaikissa tilanteissa ja että tiedot ovat turvassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.