Baby-Care-Corner-4

Tampereen kaupungin lastensuojelussa lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kääntyneet laskuun. Tuore raportti kuuden suurimman kunnan lastensuojelusta kertoo, että niin avohuollon tukitoimena tehdyt sijoitukset, kiireelliset sijoitukset kuin huostaanototkin vähenivät Tampereella viime vuonna.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus kaikista 0–17-vuotiaista on laskenut hienoisesti jo vuodesta 2009 lähtien. Kuusikko-raportin mukaan vuonna 2012 tamperelaisista 0–17-vuotiaista lapsista 1,7 prosenttia oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Tampere on vertailukunnista ainoa, jossa lastensuojelun sijoitettuna olevien lasten ja nuorten osuus koko ikäluokasta on laskenut yhtäjaksoisesti viimeisten neljän vuoden ajan.

Perhehoidon osuus sijaishuollosta on kasvanut Tampereella viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana merkittävästi. Ensi vuonna tavoitteena on, että lasten ja nuorten sijoituksista 57 prosenttia toteutuisi sijaisperheissä.

Lastensuojeluilmoitusten ja selvitysten määrä kasvoi Kuusikko-kuntien keskiarvoa vähemmän

Vaikka sijoitusten määrä on kääntynyt laskuun, lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten määrä on Tampereellakin edelleen kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi Tampereella viime vuonna 5,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Kuusikko-kunnissa kasvu oli keskimäärin 6,9 prosenttia. Muut Kuusikko-kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Oulu.

Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä kasvoi Tampereella edellisvuodesta 8,9 prosenttia, kun selvitysten määrän kasvu Kuusikko-kunnissa oli keskimäärin 20,9 prosenttia. Tampereella lapsista ja nuorista oli lastensuojelun asiakkaana kaikkiaan 10 prosenttia vuonna 2012, mikä on lähellä Kuusikko-kuntien keskiarvoa.

Perhetyön palveluja ja tukiperhetoimintaa kehitetään

Tampereella lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kasvoi vuoden takaisesta, mutta avohuollon kustannukset kuitenkin laskivat. Vuonna 2014 avohuollon palveluissa aiotaan kehittää muun muassa perhetyön kokonaisuutta sekä tarjota tukiperhetoimintaa myös perheille, jotka eivät ole lastensuojelun tarpeessa mutta joille tukiperheestä on hyötyä. Tampereen lastensuojelun avohuollossa yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä oli vuonna 2012 keskimäärin 78 asiakasta, kun vuonna 2011 asiakkaita oli 72. Kuusikko-kunnissa sosiaalityöntekijällä oli keskimäärin 74 asiakasta.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset nousivat Tampereella 5,4 prosenttia ja olivat yhteensä 39,8 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten sijoitusten keskimääräinen vuosikustannus oli Tampereella 51 057 euroa yhtä sijoitettua lasta kohti laskettuna, Kuusikko-kunnissa vastaava luku oli keskimäärin 49 399 euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.