254202_443595582370485_212115691_n

Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Presidentin esittelyssä perjantaina 25. lokakuuta vahvistettavien lainmuutosten tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan kokoonpano muuttuu siten, että lautakuntaan valitaan jatkossa vähintään yksi jäsen ensi sijassa muita kuin ammattimaisia sijoittajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta. Lunastusmenettelyä muutetaan siten, että uskottua miestä ei tarvitse valita lunastusriitaa varten, jollei se ole välttämätöntä vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojan kannalta. Myös uskotulla miehellä on valitusoikeus välitystuomiosta.

Muutoksia tehdään myös muun muassa säännöksiin lunastusmenettelyn vireille tulosta ja lunastushinnan koron alkamisajankohdasta sekä valitusoikeudesta välimiesten ja uskotun valintaa koskevaan päätökseen.

Välimiesten tekemiä lunastuspäätöksiä koskevat valitukset keskitetään jatkossa Helsingin käräjäoikeuteen. Käytännössä valituksia tehdään harvoin ja niistä suurin osa on tähänkin asti käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa.

Uudet säännökset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.